Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Potravní závislosti - křížovka

Potravní závislosti - křížovka


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Křížovka je vypracovaná na ekologické téma potravní závislosti. Zaměřuje se na živé a neživé složky životního prostředí, potravní řetězce a vzájemné závislosti mezi organismy.

Obsah

1.
Vyplněná křížovka
2.
Prázdná křížovka s legendou

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Microsoft Excel (*.xls).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e24392a2cdd1.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Potravni_zavislosti_krizovka.xls (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse