Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Potrubní rozvody teplé a studené vody a jejich izolace návlekovou polyetylénovou trubkou - teoretické vyhodnocování funkcí

Potrubní rozvody teplé a studené vody a jejich izolace návlekovou polyetylénovou trubkou - teoretické vyhodnocování funkcí


Kategorie: Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá teoretickým vyhodnocováním funkcí pro potrubními rozvody teplé a studené vody, a jejich izolací návlekovou polyetylénovou trubkou. Uvádí hlavní a vedlejší funkce zvoleného objektu, explicitně matematicky vyjádřenou hlavní funkci rozvodů vody s izolací, výraz pro výpočet materiálových nákladů, i vyloučení konstanty z dalšího výpočtu. Všímá si výchozích údajů, výpočtu a volby materiálu. Uvádí zdůvodnění volby.

Obsah

1.
Potrubní rozvody teplé a studené vody a jejich izolace návlekovou polyetylénovou trubkou
1.1.
Hlavní a vedlejší funkce zvoleného objektu
1.2.
Explicitně matematicky vyjádřená hlavní funkce rozvodů vody s izolací
1.3.
Výraz pro výpočet materiálových nákladů
1.4.
Vyloučení konstanty z dalšího výpočtu
1.5.
Výchozí údaje
1.6.
Výpočet
1.7.
Volba materiálu a její zdůvodnění

Úryvek

"POTRUBNÍ ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY A JEJICH IZOLACE NÁVLEKOVOU POLYETYLÉNOVOU TRUBKOU

a) Hlavní a vedlejší funkce zvoleného objektu
- trubka
hlavní funkce: "rozvádí vodu"
vedlejší funkce: "izoluje teplo"
- izolace "izoluje teplo"
hlavní funkce: "rozvádí vodu"
vedlejší funkce: "částečná ochrana trubky před poškozením"

b) Explicitně matematicky vyjádřená hlavní funkce rozvodů vody s izolací

Hledaná veličina Fyzikální rozměr Rovnice
1. Koeficient prostupu tepla (hodnota k) Wm*K
kR = *1 *i * di + 12 * * * ln (dadi) + 1 *a * da

2. Tepelný tok Wm
QR = (i - a)* kR
3. Povrchová teplota oC 0 = 1 *a * da1 *i * di + 12 * * * ln (dadi) + 1 *a * da * (i - a) + a

Výraz pro výpočet materiálových nákladů
N = (cena za trubku + cena za izolaci) * délka rozvodu

d) Vyloučení konstanty z dalšího výpočtu
Jako konstantu považuji délku rozvodu. Ostatní veličiny jsou zahrnuty do výpočtu, aby byla zachována vypovídací hodnota vzorců."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistého textu v práci je cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_vyrobek0010.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Vodovodni_trubky.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse