Potvrzenka


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje potvrzenku, která potvrzuje přijetí 4. splátky od pana Hořáčka na základě dlužního úpisu sepsaného dne 4. února 2013.

Obsah

1.
Text

Úryvek

" Potvrzenka

Potvrzuji, že jsem přijal od Jaroslava Hořáčka, nar. 1.12.1950, bytem Těšínská 850, 520 01 Pelhřimov, 4. splátku dluhu ve výši 25 000,-- Kč, slovy Dvacetpěttisíc korun českých, podle dlužního úpisu sepsaného dne 4. února 2013.


V Olomouci dne 16. srpna 2013

Dominik Šerý


Dominik Šerý
nar. 15. 2. 1948
623 20 OLOMOUC"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x530ba97b7f1f6.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Potvrzenka.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2165x
2. Vypravování 1569x
3. Reportáž 1300x
4. Lakomec-Moliere 629x
5. Slohové práce 393x
6. Stížnost 301x
7. Bylo nás pět 271x
8. Osobní dopis 225x
9. Odpověď na objednávku 223x
10. Odpověď na urgenci 210x