Potvrzenka


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje potvrzenku napsanou podle obchodní korespondence.

Obsah

1.
Potvrzenka

Úryvek

" Potvrzenka

Potvrzuji, že jsem přijala od Jaroslavy Dořákové, nar. 12.6.1980, bytem Vodáčkova 80, 520 32 Kroměříž, 2. splátku dluhu ve výši 30 000,-- Kč, slovy třicettisíc korun českých, podle dlužního úpisu sepsaného dne 4. března 2014.


V Kroměříži dne 7. března 2013

Dominik Malý


Dominik Malý
nar. 30.5. 1990
623 20 OLOMOUC"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x533071c29cd98.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Potvrzenka_dominik_Maly.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 1969x
2. Vypravování 1438x
3. Reportáž 1190x
4. Lakomec-Moliere 569x
5. Slohové práce 362x
6. Stížnost 278x
7. Bylo nás pět 236x
8. Odpověď na objednávku 209x
9. Odpověď na urgenci 192x
10. Negativní odpověď na poptávku 191x