Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Povinné ručení

Povinné ručení


Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Základní informace k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinnému ručení). V rámci práce je i seznam pojišťoven, a jejich tržní podíly v této oblasti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Popis produktu
3.
Pojišťovny a jejich tržní podíly

Úryvek

“2. Popis produktu

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ( zkráceně povinné ručení ) je nezbytné pro každého, který chce provozovat své vozidlo na pozemních komunikacích. Podle legislativního ustanovení má pojištěný z tohoto pojištění nárok, aby za něj pojišťovna v případě pojistné události hradila poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu.
Pojištění odpovědnosti musí sjednat každý majitel motocyklu, tříkolky, čtyřkolky, osobního automobilu, autobusu, nákladního a speciálního automobilu, tahače, přípojného vozidla, traktoru, samojízdného pracovního stroje a také jednonápravového traktoru.
Zákon stanovuje minimální výši krytí pojistného rizika u věcných škod na 5 milionů korun a v případě škod na zdraví na 18 milionů korun. Tím se také ruší dosavadní neomezené krytí. Jednotlivé pojišťovny nabízejí často několik variant povinného ručení, běžně se označují jako Standard a Exclusive / Bonus / Euro. Horní hranicí krytí rizika je ve většině případů částka 50 milionů korun.

3. Pojišťovny

Povinné ručení přešlo 1. ledna 2000 na systém povinného smluvního pojištění. Klient si tak může vybrat některou z pojišťoven, které získaly k této činnosti licenci Ministerstva financí ČR. V současné době má toto oprávnění 12 pojišťovacích ústavů. Jsou to tyto společnosti :
Allianz pojišťovna, a.s. ( 550 tis. pojištěných vozidel; podíl na trhu 11,4 % )
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. ( 207 tis. pojištěných vozidel; podíl na trhu 4,3 % )
Česká pojišťovna, a.s. ( 2 200 tis. pojištěných vozidel; podíl na trhu 45,7 % )
Česko-rakouská pojišťovna, a.s. ( 23 tis. pojištěných vozidel; podíl na trhu 0,49 % )..."

Poznámka

Informace použité v práci již nemusí být aktuální.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: finx0023.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Povin_ruceni.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse