Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Požární poplachová směrnice v podniku

Požární poplachová směrnice v podniku


Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje plné znění dvou požárních a poplachových směrnic, které mezi sebou porovnává. V textu směrnic jsou barevně označeny a okomentovány nedostatečně formulované pasáže.

Obsah

1.
Úvod
2.
Znění a porovná dvou požárních poplachových směrnic
3.
Závěr

Úryvek

“Vedoucí provozu :

• zajistí vypnutí elektrického proudu a plynu a podle možností zajistí odstranění hořlavých komponentů, které mohou zvyšovat riziko šíření požáru
• ihned zajistí podle možností odjezd všech motorových vozidel z místa ohrožení
Zaměstnanci a další osoby:
zachovávají klid a rozvahu, nepřekáží při zásahu jednotek PO. V případě bezprostředního nebezpečí ihned opustit ohrožený prostor a shromáždí se na určeném místě.
6. Důležitá telefonní čísla
HASIČI TEL. 150
POLICIE ČR TEL: 158
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA TEL: 155
Hasičský záchranný sbor (prevence)
Poruchy elektriky, plynu, vody, topení
Vedoucí organizace
Osoba odborně způsobilá

Tato směrnice je velmi neodstatečná, červeně jsem označil které pasáže jsou nedostačující. V této budově není žádný řád a podle smernice ani žádné technické ohlašovací zařízení. Pokud by byl požár v druhém a patře a člověk, který by požár zjistil v prním patře, horní patra by se o požáru dozvěděli buď když by dům pohltili plameny nebo štiplavý kouř, což už je pozdě. Chybí zde, osoba, která bude odpovídat az evakuaci osob. Kdo určí místo, které bude pro všechny zřejmé. V panice lidé utíkají i na střechu! Chybí zde možnost telefonního čísla na ústřednu 112!Následující směrnice už je vpořádku, jen se opravdu musí zvážit, zda volat jen hasiče nebo rovnou ústřednu!"

Poznámka

Obsahuje fotografii, tabulku a grafiku.
Vypracováno pro předmět Krizový management.


PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4827279596d4f.zip (307 kB)
Nezabalený formát:
Pozar_smernice_fy.doc (351 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse