Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pracovní prostředí - slovní zásoba německy

Pracovní prostředí - slovní zásoba německy


Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje slovní zásobu a některé fráze potřebné v pracovním prostředí, včetně českého překladu.

Obsah

1.
Arbeitsklima - meine Anforderungen an die Arbeit und an den Chef
2.
Arbeitsklima - meine Anforderungen an die Kollegen und das Büro
3.
Arbeitszeit und Verdienst (Arten den Arbeitzeit, Feiertage in der BRD und ČR)
4.
Ein Hotel empfehlen, Konferenzräume reservieren (porovnání, doporučení)

Úryvek

" Zu den wichtigsten kann man die Ausstellungsflägen in der Hauptstadt Prag und in Brno zählen = K nejdůležitějším výstavním plochám se počítá hlavní
město Praha a Brno.
Beide Städte haben einen ausgezeichneten Ruf auch hinter den Grenzen unseres Staats. = Obě města mají výbornou pověst také za hranicemi našich států.
Sie haben eine günstige verkehrstechnische Lage in der Mitte Europas, verfügen über eine gute Infrastruktur und dank im internationalen
Vergleich günstiger Höhe der Kosten locken ausländische Aussteller.= Mají příznivou dopravní situaci ve středu evropy, disponuje dobrou infrastrukturou a díky
srovnání mezinárodní výše nákladů láká zahraniční vystavovatele.
Im nationalen Vergleich kommt dem Messestandort Brno dabei vor allem seine geographische Lage in der Grenzregion zu Polen, der Slowakei
und zu Ungarn. = V národním srovnání přijde výstavnímu místu Brno především jeho geografická poloha s hraničními regiony k Polsku, Slovensku a Maďarsku.
Hingegen die Ausstellungsgelände in Prag gewinnen immer für die Erschliessung des tschechischen Marktes an Bedeutung. = Naproti tomu výstaviště
v Praze získá vždy význam pro zpřístupnění českého trhu.
Eine sehr wichtigste Dinge bei Planung einer Messe ist dann auch Werbematerial.= Velice důležitou věcí při plánování veletrhu je propagační materiál.
Die Flugblätter sollten allen zugänglich sein, verschiedene Broschüre geben wir gegen der Visitenkarte. = Letáky by měly být přístupné všem
a různé brožury vydáme po obdržení vizitky.
Der Katalog kann von uns gegen der Visitenkarte jemand aus unserer Branche bekommen und beim Handeln können wir unterschiedliche Proben
anbieten und Werbegeschenke schenken.= Katalog od nás může dostat proti navštívence někdo z našeho oboru a při jednání můžeme rozdávat různé vzorky
a reklamní dárky.
In der Tschechischen Republik werden jährlich viele internationale Messen und Ausstellungen veranstalltet, manche von denen sind im Laufe
der Jahre weltbekannt geworden Alle Interessenten können sich über diese Messen und Ausstellungen u.a. auch per Internet infomieren.
Brünner Messen und Ausstellungen - Brünn/Prag - Die Internationale Fachmesse für Schutzausrüstung und Sicherheit am
Arbeitsplatz INTERPROTEC ist für alle bestimmt, die sich mit Arbeitssicherheit befassen.
In der Tschechischen Republik stellt diese Messe die einzige Möglichkeit für Anlagentechniklieferanten sowie Dienstleistungsanbieter
im Bereich Arbeitssicherheit dar, ihre Produkte vor allem den Fachleuten aus Herstellungsfirmen und weiteren Fachanstalten anzubieten.
Brünner Messen und Ausstellungen -Vorläufiger Abschlussbericht - COSMETICS
15. Februar 2008 Press Center BVV - Die 2. Internationale Fachmesse für Kosmetik, Haar- und Körperpflege COSMETICS"

Poznámka

Práce je v tabulce a nemá standardní formát.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48e2237f048e3.zip (71 kB)
Nezabalený formát:
Prac_prostr_slov_zas.doc (712 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse