Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Předpoklady a aktuální analýza cestovního ruchu v Keni

Předpoklady a aktuální analýza cestovního ruchu v Keni


Kategorie: Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava

Charakteristika: Hlavním cílem této práce je představit předpoklady cestovního ruchu v Keni. Dále také analyzovat současný stav cestovního ruchu v Keni v návaznosti na ekonomické a hospodářské ukazatele. Popis nedávné a novodobé politické historie na tomto poli je taktéž nezanedbatelnou součástí práce.

Obsah

1.
Úvod a charakteristika země
1.1.
Hospodářství
1.2.Politické poměry
2.
Charakteristika cestovního ruchu
2.1.
Lokalizační předpoklady
2.2.
Selektivní předpoklady
2.2.1.
Bezpečnost
2.2.2.
Politická situace
2.2.3.
Nemoci
2.2.4.Obyvatelstvo
2.3.
Realizační předpoklady
2.3.1.
Dopravní infrastruktura
2.3.2.
Ubytovací kapacity
2.4.
Shrnutí
3.
Analýza vývoje cestovního ruchu
4.
Závěr
5.
Použitá literatura

Úryvek

"V Keni žije 33 829 590 (červenec 2010.) Obyvatelé se dělí na 50 různých etnických skupin, mezi nimi jsou nejpočetnější Kikujové. Ostatní kmeny mají podíl na celkovém obyvatelstvu jen okolo 10 %. [3]
Rozdíly mezi jednotlivými kmeny se však stávají postupně stále méně výrazné, což je pravděpodobně dáno přejímáním hodnot západní kultury. Tradičníhodnoty ztrácejí na významu také proto, že se lidé stěhují do měst, což vede k zániku rodiny a kmenové skupiny v její původní podobě. [4]
Úředním jazykem je zde angličtina,což je pozůstatkem doby, kdy Keňu kolonizovala Velká Británie, zejména proto zůstává tak národním jayzkem svahilština. Přesto však oba jazyky zůstávají u keňského obyvatelstva (samozřejmě společně s kmenovými jazyky) mezi nejoblíbenější. Postupem času však vznikla také jakási směs všech těchto jazyků – tzv. „Sheng“, který je rovněž velmi používaným a oblíben zejména u mladých lidí. [5]

Hospodářství

Keňa, která je hospodářsky nejrozvinutější zemí východní Afriky a třetí nejvýznamnější
ekonomikou subsaharské Afriky. Přesto se potýká s problémy chudoby. Celá polovina obyvatel Keňi žije pod hranicíchudoby (musívystačit s méně než 1 USD na den). [6]
Samotné hlavní město Nairobi je považováno za nejmodernější metropoli východníAfriky, a to i přesto, že více než 70 % obyvatel tu žije v chudinských čtvrtích. Nachází se v prosperující zemědělské oblasti na okraji Keňské vysočiny. Jeho hlavní funkcí je role regionálního obchodního centra. Mnoho firem obchodujících v Keni má své sídlo právě v Nairobi.
Mezi další velká města patří Mombasa, Kisumu nebo, Machakos. Z těchto měst má větší význam jen Mombasa, která je důležitým přístavem a hlavním místem distribuce v Keni. Představuje hlavní tepnu pro obchodování s Ugandou, Rwandou, Burundi a východním Zairem. [7]

Zhruba 70 % obyvatel vyznává jako svou víru křesťanství, 6 % islám a zbytek setrvává na tradičním náboženství. 21 Zajímavostí je, že křesťanství se dostalo do Keňi otevřením železnice mezi Mombasou a Ugandou, a to až na konci 19. století. Z tohoto období jsou také zdejší památky, zejména křesťanské kostely. Ty se ve větší míře stěvly však až v letech 1920 – 1930. [5]


Politické poměry

Keňská republika je pluralitní republikou prezidentského typu a členem Commonwealthu a OSN. Prezident republiky je volen parlamentem každých 5 let. (8) Zákonodárným orgánem je jednokomorové Národní shromáždění, v němž 210 poslanců je voleno a 12 jmenováno. Samotný její politický život se vyznačuje tzv. „Tribalismem“, tedy systémem, kdy si hlavní politické strany zajišťují podporu u obyvatel hájením zájmů početně významných etnik. [5]"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54a6d5042e1b1.zip (112 kB)
Nezabalený formát:
Predpoklady_a_aktualni_analyza_cestovniho_ruchu_v_Keni.doc (209 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse