Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Předpřítomný čas - prezentace anglicky

Předpřítomný čas - prezentace anglicky


Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Powerpointová prezentace na téma předpřítomný čas obsahuje stručný výklad tohoto gramatického jevu s příklady.

Obsah

1.
Příkladové věty
2.
Tvoření
3.
Výjimky
4.
Použití
5.
Vztah k přítomnosti
6.
Časové výrazy
7.
Srovnání s dalšími časy

Úryvek

"They are all examples of the Present Perfect Tense.
I have been a nurse for a long time.

We have lived here since 1999.

I have painted 5 rooms.

They have lost their wallets!

He has been to Paris.

1) Formation
I. Regular verbs

help > helped

look > looked

walk > walked

work > worked

II. Irregular verbs

be > been

go > gone

do > done

feel > felt

Exceptions in spelling
live > -e
e.g. lived
C + - y > - ied
e.g. worry >worried
V + - y > no change
e.g. play > played
V + 1-syllable verb + C > double consonant
e.g. stop > stopped
2) Use
incomplete past

resultative past

state-up-to-now

life experience

announcements

2) Use Examples
I have been a nurse for a long time.

I have painted 5 rooms.

We have lived here since 1999.

He has been to Paris.

They have lost their wallets!

Timeline: relation to the present

Time expressions connected to PPT
already ~ už, již
just ~ právě, zrovna
(not)yet ~ 1. ještě (záp.věty), 2. už (otázky)
never ~ nikdy
ever ~ někdy (vůbec)
before ~ 1. ještě nikdy předtím (záp.věty), 2. už někdy (otázky)
since ~ od té doby,co…; poté,co
for ~ už, po nějakou dobu
so far ~ dosud
till now ~ 1. až do kdy, 2. dokud ne
up to now ~ až doteď

Explain the difference in meaning:
I phoned Jane two days ago. X I have just phoned Jane.
I didn't see the film yesterday. X I haven't seen the film before.
I have lived here for 10 years. X I am living here during my holidays.
He has written two books so far. X He wrote many books.
I know him very well. X I have known him since 2003."

Poznámka

Součástí práce je schéma.
Euagency

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c0c5785c067.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Predpritomny_cas_aj.ppt (86 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse