Prémie


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis na téma prémie z předmětu ekonomie. Popisuje průměrný výdělek, srážky ze mzdy i daňovou soustavu.

Obsah

1.
Prémie
2.
Srážky ze mzdy
3.
Daňová soustava
3.1.
Funkce daňové soustavy
3.2.
Zdaňovací období

Úryvek

"Prémie
- Závisí na dosažení určitého výkonu, splnění kvality, dosažení úspor apodobně
- Př. zaměstnanec má stanovenou výkonnou normu 75 kč. Odpracoval 20 směn po osmi hodinách. Vyrobil 21 000 ks výrobku za měsíc. Při splnění plánu na 103% mu náleží prémie vy výši 10 % z jeho základní mzdy. Dostane prémie? Pokud ano kolik? Kolik bude celkem hrubá mzda? Vypočítejte.
Podíly na zisku:
- Jsou závislé na výši vytvořeného zisku, přiznávají se jednorázově
Průměrný výdělek
- Zaměstnavatel ho zjistí z hrubé mzdy zůčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a odpracované doby v rozhod. Období
- Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí
- Průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek
- Vydělí se hrubá mzda počtem skutečně odpracovaných hodin včetně přesčasů
Splatnost a výplata mzdy
- Mzda se vyplácí měsíčně, pozadu a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci
- Každá firma má stanovené výplatní období
- Pokud se vyplácí záloha, musí to být upraveno ve smlouvě
- MZDA SE zaokrouhluje na celé koruny nahoru a vyplácí se v hotovosti, v české měně, v pracovní době a na pracovišti.
- Bezhotovostně na účet, se souhlasem zaměstnance
- Jiné osobě, ale na základě plné moci
Srážky ze mzdy
Srážky, které zaměstnavatel provádí povinně
- Pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení
- Záloha na daň z příjmů
Srážky, prováděné bez souhasu zaměstnance
- Výživné
- Exekuce

Srážky, ke kterým je nutný souhlas zaměstnance
- Splátky půjček
- Pojištění
- Spoření
- Penzijní připojištění


Nemocenské dávky
- Z nemocenské pojištění se zaměstnancům poskytují tyto dávky:
- Nemocenské
- Peněžitá pomoc v mateřství
- Ošetřovné
- Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávky na dobu pracovní neschopnosti od 1. 1. 2012 má zaměstnanec nárok na :
Náhradu mzdy od svého zaměstnavatele po dobu prvních tří týdnů – 1 – 3. den bez náhrady, 4. -21. den náhrada za pracovní dny, nemocenskou od 22: kalendářního dne"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53f25b9d0a648.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Premie.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 1978x
2. Vypravování 1445x
3. Reportáž 1196x
4. Lakomec-Moliere 573x
5. Slohové práce 362x
6. Stížnost 279x
7. Bylo nás pět 236x
8. Odpověď na objednávku 210x
9. Odpověď na urgenci 196x
10. Negativní odpověď na poptávku 191x