Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přeprava materiálu - operační výzkum

Přeprava materiálu - operační výzkum


Kategorie: Operační výzkum a analýza

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text zpracovává zadání úlohy z operačního výzkumu. Řeší přepravu materiálu, který je tvořen ze tří zdrojů s různou kapacitou, a má se přepravit ke dvěma zákazníkům. Definuje proměnné, sestavuje účelové funkce, uvádí omezující podmínky, hledá nejvhodnější řešení, jehož výsledek je stanoven klasickým výpočtem, počítačově v programu STORM, či v algoritmu Linear & Integer Programming.

Obsah

Úvod
1.
Zadání
2.
Rozbor úlohy
2.1
Definice proměnných
2.2
Účelová funkce
2.3
Omezující podmínky
3.
Řešení
Závěr

Úryvek

"Rozbor úlohy:
Cílem úlohy je stanovit odkud kam a kolik materiálu vozit tak, aby celkové naložené množství materiálu bylo minimální.

Definice proměnných:
Xij …. vyjadřuje množství naloženého materiálu přepravovaného z i-tého zdroje k j-tému spotřebiteli.
i = 1,2,3
j = 1,2

Y2j….. vyjadřuje počet vagónů potřebných na přepravu materiálu z druhého zdroje k j-tému
spotřebiteli
j = 1,2

Účelová funkce:
Budeme se snažit o minimalizaci spotřeby materiálu (tj. naloženého množství), kterou zjistíme tím, že sečteme množství naložená na jednotlivých trasách.

min z = x11+x12+x21+x22+x31+x32

Omezující podmínky:
Podmínky pro nepřekročení kapacit zdrojů:

Nesmíme překročit kapacitu 1. zdroje 400 tun:
x11+x12"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: infx0006.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Preprava_materialu_vyzkum.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse