Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Prevence kriminality

Prevence kriminality


Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o., Prostějov

Charakteristika: Smyslem této práce není detailní studie prevence kriminality ani rozsáhlý popis jednotlivých odvětví tohoto oboru, což vzhledem k danému rozsahu práce není ani dost dobře realizovatelné, nýbrž zamyšlení se nad bezpečností svého okolí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Bezpečnost města z hlediska kriminality
3.
Kontrola a prevence kriminality
4.
Typy preventivních opatření
5.
Závěr

Úryvek

"Město Znojmo ležící na jihu Moravy, v těsné blízkosti hranic s Rakouskem nepatří sice v rámci celé České republiky k městům s nejvyšší kriminalitou, ovšem i zde jsou faktory negativně ovlivňující bezpečnost nejen místních obyvatel, ale i turistů. Celý znojemský okres se řadí na zadní příčky žebříčku míry nezaměstnanosti a společně s polohou v příhraniční oblasti z něj činí rizikovou oblast.
V poslední době jsou zde stále častější úmyslné násilné trestné činy, ať už jde o fyzické napadení, těžká ublížení na zdraví, nebo znásilnění žen. Naprostá většina případů má společné skupiny pachatelů: občané cizích národností a sociálně nepřizpůsobiví občané. Nabízí se tedy zdánlivě jednoduché řešní, kterým by mohlo být opětovné zavření státních hranic a izolování sociálně nepřizpůsobivých občanů….ovšem tudy cesta nevede.
A samozřejmě jako všude jinde i ve Znojmě a okolí dochází k „lehčím trestným činům“, jako jsou majetková kriminalita (krádeže vloupáním do obytných objektů, krádeže motorových vozidel, krádeže z aut, krádeže v obchodech), vandalismus, dopravní přestupky (rychlá jízda, jízda pod vlivem omamných látek), atd.

3. Kontrola a prevence kriminality

Kontrola kriminality se uskutečňuje prostřednictvím represivních (trestnou činnost potlačujících) či preventivních (trestnou činnost předcházejících) strategií. Obě se nepochybně musí vzájemně doplňovat. Účinná prevence zmenšuje potřebu represe a represe opět zpětně pozitivně posiluje prevenci.

Pojem prevence kriminality sám o sobě není v našem právním řádu přímo zakotven. Nepřímo jej však můžeme nalézt v Ústavě České republiky, která v širokém spektru zaručuje ochranu občanů.4. Typy preventivních opatření

Sociální prevence představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54771b00cf8ac.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Prevence_kriminality.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse