Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Prezentace společnosti ALPINE na internetu - slovensky

Prezentace společnosti ALPINE na internetu - slovensky


Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje, jaká jsou pravidla prezentace společnosti na internetu a přímo se zaměřuje na doporučení pro firmu ALPINE, jak by v tomto směru měla postupovat.

Obsah

1.
Úvod
2.
Prezentace firmy na Internetu
3.
Internet společnosti ALPINE

Úryvek

"2. Prezentácia firmy na Internete
Prezentácia firmy na Internete je doplnkom k tradičným spôsobom reklamy, posilnením dobrého image firmy, propagáciou obchodnej značky, podporou odbytu, prienikom na nové segmenty trhu, získanie nových zákazníkov.
Informačné systémy a informačné technológie (IS/IT) sa koncom 20 storočia stali jedným z najvýznamnejších faktorov ekonomiky vyspelých krajín. Rozvoj IT výrazne ovplyvňuje súčasné hospodárske prostredie a kvalita IS podniku patrí medzi významné faktory prosperity a konkurencieschopnosti podniku. Najvyšším tempom sa z IT rozvíja oblasť komunikácie. V dnešnej dobe sa na informačnú diaľnicu vydáva stále viac ľudí, neustále rastie počet užívateľov a dodávateľov.
Schopnosť firmy poskytnúť produkt alebo službu je obmedzená vzdialenosťou k zákazníkovi. Internet marketing má zmysel predovšetkým pre firmy, ktorých ponuka nie je obmedzené geograficky."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4576a3129db46.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Prezentace_na_internetu.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse