Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Příprava na vyučování v mateřské škole

Příprava na vyučování v mateřské škole


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Karlovy Vary

Charakteristika: Práce pojednává o přípravě na vyučování v mateřské škole. Popisuje ranní činnosti, ranní cvičení, řízenou činnost, dále pak fixaci a expozici.

Obsah

1.
Ranní činnosti
2.
Ranní cvičení
3.
Řízená činnost
4.
Fixace
5.
Expozice

Úryvek

"Na den: 5.2. 2015 Brychtová Markéta
Téma týdne: Doprava
Téma dne: Značky a jejich pravidla
Vzdělávací oblast: Dítě a svět
Cíl: Seznamovat s bezpečností v dopravě, vést k dodržování bezpečnostních pravidel

Ranní činnosti
U stolečku: omalovánky, vybarvi, co je na obrázku špatně
kniha- Kluci, pozor červená
stavebnice
labyrint


Koberec: * postav obrázek podle předlohy (děti budou mít na papíře nakreslenou budovu, auto… podle kterého stejným způsobem postaví obrázek- položený na zemi)
* autodráhy

Hra na dopravu: stavba letadla z kostek, hra na vláček- ráno vytvořím prostor pro realizaci a začnu stavět dráhu pro vláček či auto. Do třídy si můžu pučit značky na stojanech, pokud by byla možnost půjčky, postavila bych po přídě značky.
Motivace: značky, připravený labyrint. Mohu použít báseň vláček, auto

Ranní cvičení
• reakce na značku
motivace: budu policista
Děti (auta) se musí dívat na policistu, jakou ukazuje značku a podle ní musí uskutečnit svou jízdu nebo chůzi. Při písknutí na píšťalku změním značku.
Značky:
Stezka pro chodce: chůze
Stůj dej přednost v jízdě: děti zastaví (předem vysvětlím, co tato značka znamená)
Stezka pro cyklisty: děti si lehnou a dělají, že jedou na kole
Přikázaný směr jízdy –rovně
doleva
doprava (děti strany neumí, ale cílem této hry je pokusit se zapamatovat, jaká strana je která)
Semafor: v ruce budu mít plácačku s červenou a zelenou barvou, podle barev se děti musí zařídit= před hrou si vysvětlíme jaká barva co znamená)


• rozcvička (příloha)
• Všechno jezdí, co má kola:
Děti tleskají do rytmu říkanky: „Všechno jezdí, co má kola“ Já budu jmenovat předměty, které se pohybují pomocí kol po silnici a předměty, které mají tvar kola, ale nejezdí (talíř)
Pokud řeknu dopravní prostředek, děti musí co nejrychleji zvednout ruce nad hlavu. (tato hra má stejný princip jako hra: Všechno lítá, co peří má.)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5644a56cb5700.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Doprava.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse