Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problém lineárního programování

Problém lineárního programování


Kategorie: Operační výzkum a analýza

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje řešený příklad z lineárního programování se zaměřením na květinářství.

Obsah

1.
Úvod
2.
Maximalizační výraz
3.
Omezující podmínky
4.
Řešení
5.
Interpretace

Úryvek

"Interpretace:

Květinářství svůj zisk vzhledem k omezením maximalizuje, když uváže 20 prvních květin a 9 druhých květin.
Toto optimum (bez zaokrouhlení na celé květiny) platí pro zisk z první květiny v intervalu od 47,96Kč až 57,33Kč a zisk z druhé květiny v intervalu 42Kč až 50,20Kč. Čas pro tyto intervaly je mezi 516 a 565minutami a náklady pro odběratele mezi 3915Kč a 4170Kč.

Zisk za první květiny bude činit 1120Kč a zisk za druhé květiny bude činit 387Kč. Celkem bude zisk pro květinářství činit 1507Kč.

Doba přípravy květin bude celkem činit 535minut (cca 9hodin), první květiny se budou vázat 400minut (6,6hodiny) a druhé květiny 135minut (2,25hodiny).
Nevyužité zdroje (počet neuvázaných květin) jsou 1 jednotka (květina).

Náklady pro odběratele budou za první květiny činit 2900Kč a za druhé květiny 1170Kč. Celkem budou tedy náklady pro odběratele činit 4070Kč."

Poznámka

Práce obsahuje graf a tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4732f748d15ca.zip (171 kB)
Nezabalený formát:
Problem_linear_program.doc (230 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse