Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Proč jsou české výrobky na trhu nekonkurenceschopné

Proč jsou české výrobky na trhu nekonkurenceschopné


Kategorie: Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor se zamýšlí nad tím, proč jsou české výrobky nekonkurenceschopné. Jako možnou příčinu těchto problémů uvádí využití prodejní koncepce místo marketingové. Vysvětluje principy obou koncepcí a ukazuje, z jakých důvodů mnohem častěji používají české firmy prodejní koncepci.

Obsah

1.
Kde je chyba?
2.
Prodejní koncepce
3.
Marketing konkurenceschopnosti

Úryvek

"Marketing konkurenceschopnosti

V tvrdém konkurenčním prostředí, ve kterém se díky až přemíře otevřeného silně liberalizovaného trhu naše republika nachází, je vše skutečně o výhodách a konkurenčních výhodách. V expanzi na trh a především do nových tržních segmentů jsou úspěšní ti výrobci, dodavatelé a distributoři, kteří nabízejí co největší spektrum konkurenčních výhod jako motivů pro koupi. A marketing konkurenceschopnosti jako velmi agresivní produkt marketingové strategie je teorií, která ukazuje, jak na to, aby konkrétní produkt a služba byly konkurenceschopné.
Ten, kdo ve srovnání s konkurencí dokáže nabídnout trhu více pozitivních výhod oproti standardům v dané komoditní produkci nebo službě, či nalezne efektivní substituent uspokojující potřebu a poptávku, ten je na trhu úspěšný a má zisk.
Jak jednoduše se konstatují tyto pravdivé teze a jak obtížně se uvádějí v život, o tom by mohly hovořit životopisy řady produktů, vědců, managerů, controllerů a marketerů.
Vždyž marketerem stanovené výhody je nezbytné transferovat konstruktéry do konstrukčního řešení produktu, technology do efektivního technologického postupu, designéři oblečou produktu slušivý kabátek z tvarů a barev při dodržení ergonometrie, ekonomové vytvoří cenové kalkulace, technici připraví výrobní prostředky, personalisté poskytnou pracovní sílu a pak se spustí výroba... Na tu navazují odborníci na informační kampaně, distributoři, kteří produkt s logistikou dopraví k uživateli a servismani, kteří dokážou v záruční a pozáruční etapě produkt opět oživit... Kolik lidí a profesí stojí za konkurenčními výhodami pozná jen ten, kdo dokázal definovat sukcesi operací do hodnotových schémat a v každém kroku hledal prostřednictvím faktorových analýz, benchmarkingu, či jiných metod, odchylky od standardů, jinými slovy se pídil po průběžných konkurenčních výhodách. Ty se v konečné sumarizaci prokopírovávají do užitných vlastností a konkurenčních výhod jako motivů pro koupi."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: marx0003.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Nekonkurenceschopnost_cs_vyrobku.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse