Seminarky.cz > Čtenářský deník > Slohové práce > > Proč psi zahrabávají kosti - filozofická esej

Proč psi zahrabávají kosti - filozofická esej


Kategorie: Esej

Typ práce: Slohové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje historii odborné filozofické debaty o tom, proč psi zahrabávají kosti. V práci jsou zmíněna jména: Platón, Milouš Becher Zeman a Doc. PhDr. MUDr. Ing. Josefa Kápěho, CSc.

Obsah

1.
Odkud toto slovní spojení pochází?
2.
Co je obsahem debat?

Úryvek

"Tento dokument se musel uchovávat v zemi, protože žádné trezory či nedobytné skříňky neexistovaly. Mnoho současných filosofů ovšem spekuluje, zda měl Platon vůbec na mysli opravdu „kost“ („osteon“) nebo spíše „lest“ („osteón“), což znamenalo sice také seznam, ale seznam osobního majetku, který je potřeba uschovat před veřejností. Současní i nedávní řekofilové již zjistili, že persóny Platónovi podobné nepsaly z nedbalosti do svých análů vůbec žádné čárky ani háčky a tudíž není přesně vyjádřen tok jejich ideí. Jeden nejmenovaný a dnes již neaktivní politik Milouš Becher Zeman vyjádřil také názor, že středověcí translátoři při překladu do různých evropských linguí popíjeli v hojné míře víno a text si tudíž v opojení upravili dle svého"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x457ec1865ac03.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Proc_psi_zahrabavaji_kosti.doc (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse