Program


Kategorie: Programování

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Programování v jazyce Java - kroužek.

Úryvek

public class krouzek {

public static void main(String[] args) {
double o,obsah,pi=3.141592654,polomer=Double.parseDouble (args[0]);

o = 2*pi*polomer;
obsah = polomer*polomer*pi;

Poznámka

Práce je v Poznámkovém bloku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44ba48a44dc06.zip (1 kB)
Nezabalený formát:
Program.java (1 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse