Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Program do mechaniky - příklady

Program do mechaniky - příklady


Kategorie: Technické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Čtyři vypracované příklady (z toho jeden nosník) do předmětu ZÁKLADY MECHANIKY. Zadání, výpočet, závěr, nákresy.

Úryvek

příklad 3


Hmotný bod o hmotnosti mt se pohybuje po rovině. V jistém okamžiku dosáhne rychlosti v0. V daném okamžiku na něj začne pod úhlem  proti směru pohybu působit síla F, která je funkcí času F(t) = k*t, kde k je konstanta daná měřením a t je čas. Součinitel tření mezi bodem a rovinou je f. Určete čas tz od okamžiku zahájení působení síly F do zastavení

mt = 3,0 kg * κ =10,2kg F(t) = k*t
f = 0,1 k = 2•kgms-3
t0 = 0 s  = 30°
v0 = 0 ms-1 κ = 3,4

Poznámka

Vypracování příkladů doplněné i o vzorce, výpočty a nákresy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x444ddd756d849.zip (43 kB)
Nezabalený formát:
Program_do_mechaniky.doc (138 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse