Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Program pro porovnání dvou bazénů

Program pro porovnání dvou bazénů


Kategorie: Programování

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje program pro porovnání objemů dvou bazénů, který určí, zda jsou shodné nebo rozdílné.

Obsah

1.
Třídy
2.
Proměnné
3.
Konstanty
4.
Metody
5.
Konstruktory

Úryvek

„Problém: Porovnání dvou bazénů

Program porovná objemy dvou bazénů a určí, zda jsou shodné nebo rozdílné.


Třídy:
• Main class – SrovnaniObjemuBazenu
• Public class
• Bazen

Proměnné:
• delka
• sirka
• hloubka
• rozmer

Metody:
• toString() – vrátí objem bazénu v m3
• System.out.println(o1 + " a " + o2 + " jsou " + (o1.equals(o2)?"stejné.":"rozdílné.")); - vrátí logickou hodnotu po srovnání dvou objemů bazénů“

Poznámka

Program v programovacím jazyce Java.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43c41be16f36b.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
build.xml (4 kB)
build/classes/cz/vsb/ekf/cer375/Bazen.class (2 kB)
build/classes/cz/vsb/ekf/cer375/SrovnaniObjemuBazenu.class (2 kB)
nbproject/build-impl.xml (24 kB)
nbproject/private/private.xml (1 kB)
nbproject/project.xml (1 kB)
Popis_programu_bazeny.doc (36 kB)
src/cz/vsb/ekf/cer375/Bazen.java (1 kB)
src/cz/vsb/ekf/cer375/SrovnaniObjemuBazenu.java (1 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse