Proměna - Franz Kafka


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor knihy Proměna od Franze Kafky, vhodné k maturitě. Obsahuje nejen děj, historii a kritiku díla, ale i život autora.

Obsah

1.
Forma
1.1.
Literární druh
1.2.
Výrazová forma
1.3.
Literární žánr
1.4.
Literární směr
1.5.
Slovní zásoba
1.6.
Kompozice
2.
Obsah
2.1.
Postavy
2.2.
Děj
2.3.
Čas
2.4.
Prostor
2.5.
Hlavní myšlenka
3.
Společensko-historické pozadí
4.
Autor
5.
Inspirace
6.
Kritika

Úryvek

"FORMA
Literární druh: epika

Výrazová forma: krátká próza

Literární žánr: povídka (krátký útvar, jedna dějová linie, málo postav)

Literární směr: pražská, německá literatura

Slovní zásoba: spisovný jazyk, snadno srozumitelný

Kompozice: chronologická, v er-formě z pohledu Řehoře, často využíván vnitřní monolog

- povídka se nachází v knize “Proměna a jiné povídky”
-jako jedna z mála vydána ještě za života Franze Kafky

OBSAH

Postavy:
Řehoř Samsa – Mladý člověk který všemožně podporuje a pomáhá všem členům své rodiny a nic za to od nikoho nechce. Na počátku příběhu se však proměňuje v brouka a zde začínají jeho problémy.
otec – přísný a citově chladný muž, který Řehoře zavrhne hned, jakmile není schopen rodině pomáhat
matka – citově slabá žena, která Řehoře nebrání, ani se na něj není schopna dívat
sestra – zpočátku jediná Řehořova zastánkyně. Když však tíha starostí o rodinu padne na ni, začne Řehoře nenávidět a vinit jej z jejich problémů

Děj:
Pojednává o mladém muži jménem Řehoř Samsa, který tvrdě pracuje jako obchodní cestující. Musí dělat tuto práci, neboť otec je u majitele firmy zadlužen. Krom splácení otcových dluhů pomáhá vlastně celé své rodině, například sestru hodně podporuje. Tento mladý muž se však jedno ráno z čista jasna probouzí jako brouk. Není schopen jít do práce, ale ani se dostat z pokoje, bytu nebo se nakrmit. Najednou potřebuje pomoc, kterou celou on předtím poskytoval své rodině. Nikdo mu však není schopen pomoci. Dokonce s ním ani v jeho smutném údělu nesoucítí. Spíše jej začnou nenávidět a jde jim na obtíž. Dochází k několika roztržkám, při jedné z nich na něj hodí jeho otec jablko. Samsa viděl, že je rodině na obtíž, což ho spolu se zraněním otcova jablka ničilo. Přestal jíst, chřadl a chřadl, až uchřadl. Rodina mu však ani nyní není schopna vystrojit poslední cestu, místo toho jsou rádi, že se jej zbavily. Vzali jej, odvezli za město a pohodli na skládku.
-Řehoř se cítil jako přítěž (paralara vztahu s otcem Kafky)
-Řehoř podlehl byrokratické mašinérii (stále jen pracoval -> potrestán)
-absurdita (proměna v brouka)"

Poznámka

Gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540a1926a2e73.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Promena_F.K..doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse