Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Průmyslová ekologie

Průmyslová ekologie


Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V této práci je stručně představen pojem průmyslová ekologie. Autor vysvětluje jeho základní myšlenku a cíle, uvádí jeho nástroje a jednotlivé procesy. V závěru upozorňuje na možná nebezpečí, která jsou s tímto systémem spojena.

Obsah

1.
Vysvětlení pojmů
2.
Cíl průmyslové ekologie
3.
Analogizované pojmy
4.
Nástroje
5.
Základní typy růstu
6.
Vazby mezi průmyslovými subjekty
7.
Procesy
8.
Zdroje

Úryvek

"Učebnicovým příkladem je eko-park průmyslového systému v Dánském městě Kaluntborg. Na obrázku jdou vidět jednotlivé vazby mezi průmyslovými subjekty. Vzájemné vazby ukazují potenciál využití látek a energií, které by byly ve vlastním procesu pouze odpadním produktem.
Průmyslová ekologie v procesech užívá opakované využití, recyklaci, nebo regeneraci. Pojem ekologie jako metaforu použil poprvé Frosch a Gallopoulos, kteří hledali řešení složitých technických problémů v Americe.
V průmyslové ekologii patří k frekventovanému termínu pojem exergie. Mimo oblast fyziky je zde ve spojení se snahou využívat energii efektivněji. Průmyslová ekologie je multidisciplinárním oborem, který v sobě zahrnuje poznatky společenských, přírodních a technických věd. Zahrnuje dopady na ekosystém i ve vzdálenosti přesahující přilehlý prostor areálů podniků. Počítá se s nárokem na množství a dostupnost materiálu, s životním cyklem výrobku, se složitostí jeho likvidace v případě dosloužení, do nákladů se zahrnují i ceny spojené s dopady na prostředí.
Při chování systému je nutno počítat s jeho složitostí a brát v potaz i faktory, jejichž vliv lze těžce předpovídat. Špatné opatření se nemusí projevit vůbec, nebo může situaci z environmentálního hlediska zhoršit. Kdyby například nastalo politické rozhodnutí omezit počet aut na silnicích v rámci snížení emisí výfukových plynů podle sudosti či lichosti poznávací značky vozidla s tím že jen v určité dny mohou na silnici vyjet vozidla se sudým i lichým číslem, mohlo by dojít k pořizování druhého auta. Ve dny s povolením jezdit pro oba typy čísel pak dochází k nárůstu problémů spojených se znečištěným ovzduším."

Poznámka

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Práce obsahuje schémata a obrázky, délka čistého textu je cca 2 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c357f746953e.zip (96 kB)
Nezabalený formát:
Prumyslova_ekologie.doc (177 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse