Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > První den praxe v nemocnici

První den praxe v nemocnici


Kategorie: Ošetřovatelství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice

Charakteristika: Práce popisuje průběh prvního dne studentů střední zdravotnické školy na praxi v nemocnici. Nevztahuje se na konkrétní oddělení, ale upozorňuje na věci se kterými by měl být student seznámen než půjde na oddělení, včetně toho, jak by se k němu měli ostatní chovat.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obecný popis praxe
2.1.
Seznámení s personálem
2.2.
Seznámení s pacienty
3.
Závěr

Úryvek

"Studenti byli předem seznámeni s bezpečností práce na oddělení, povinností zdravotníka o mlčenlivosti a byli již naočkováni proti hepatitidě typu B. Vedoucí praxe je seznámí s druhem oddělení, dobou nástupu na oddělení a nutností odložit v šatně šperky ( naušnice, řetízky, prstýnky apod.), povinností nosit sepnuté vlasy, být řádně označen jmenovkou studenta a samozřejmě vždy nastupovat na odd upraven.
První den vedoucí praxe vyzvedne studenty v šatně a odvede je na odděelní, zde je seznámí se staniční sestrou i ostatními sestrami a provede po oddělení, ukáže jim co kde najdou, například, kde jsou jaké léky na sesterně, pomůcky, kde najdou čisté a špinavé prádlo. Vedoucí zodpoví veškeré nejasnosti, které studentům vyplynuly z úvodního seznámení s oddělením a rozdělí úkoly pro dnešní den, případně vysvětlí, jak bude probíhat celý blok praxe, možné exkurze apod. Vedoucí sestra či staniční sestra seznámí studenty s harmonogramem práce na jejich oddělení, a studenti se dají do práce.
Studenti se seznámí s úsekem oddělení, který mají na starosti, a vydají se mezi pacienty, představí se, a protože jsou na praxi první den a hodně času zabralo seznamování a počáteční diskuze, je již ustláno a u pacientů je provedena ranní hygiena. Dále pokračují rozdáváním snídaní, s čímž jim ochotně pomohou ostatní sestry na oddělení, krmení nesoběstačných nemocných, rozdáváním léků, měří tlaky.
Po domluvě s vedoucí praxe se studenti rozdělí na dvě skupiny a prostřídají se na svačiny, dvě skupiny kvůli tomu, aby byli zajištěni pacienti na oddělení. Skupina, která zůstává na oddělení, spolupracuje s ostatními sestrami i vedoucí praxe a zapojují se do chodu oddělení. Na veškeré jejich otázky všichni s ochotou odpovídají.
Studenti se účastní vizity, asistují lékaři při potřebě, doprovázejí pacienty na vyšetření, na kterých mohou zůstat dle domluvy a podívat se, jak probíhají, tím se zdokonalují jak v praktických činnostech, tak si uvědomují teoretické souvislosti.
Pracovní doba jim rychle uteče a krátce před jejím zkončení se sejdou s vedoucí praxe i staniční sestrou, aby zhodnotili první den praxe, co se povedlo, nepovedlo, co se jim líbí a naopak. Rozloučí se na oddělení a spokojeni odchází domů. Většině z nich se na praxi líbí, a proto se těší na další den."

Poznámka

Práce obsahuje hrubé pravopisné chyby a překlepy.
Práce s nízkou informační hodnotou.
Práce do předmětu Didaktika ošetřovatelské praxe - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ae32a9a5ef87.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Prvni_den_na_praxi.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse