Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Půdní eroze a následné zanášení vodních toků a vodních ploch

Půdní eroze a následné zanášení vodních toků a vodních ploch


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se velmi stručně zabývá problematikou půdní eroze a následného zanášení vodních toků a ploch. Charakterizuje příčiny, následky, i preventivní opatření. Věnuje se možnostem odstranění následků.

Obsah

1.
Úvod
2.
Příčiny
3.
Následky
4.
Prevence
5.
Odstranění následků

Úryvek

"Příčiny:

1) Orba po směru z kopce dolů kdy při přívalovém dešti voda stéká a splavuje zeminu a zanáší vodní toky.
2) Orba a obdělávání pozemků přímo až ke břehům vodních toků a vodních ploch.
V České Republice je ohroženo 50 % orné půdy vodní erozí, hlavně u nás na Vysočině. Další příčinou bylo dříve také odlesňování a tím obnažování půdy.
3) Dřívější odlesňování pro zemědělskou činnost.

Následky:

1) Ztráta nejúrodnější vrstvy půdy, nahrazení této horní vrstvy je dlouhodobý proces. 1 cm orné půdy se vytvoří zhruba za 10 let.
2) Zanášení vodních toků a následně vodních ploch. V důsledku toho splavování také průmyslových hnojiv a tím nastává eutrofizace vody, tzn. vysoký obsah organických látek, hlavně fosforu a dusíku ve vodě, expanze řas a sinic. Př. Brněnská přehrada.
Případným zanášením vodních toků dochází k povodním.

Prevence:

1) Správný způsob orby – orat po vrstevnici.
2) Po sklizňové zasetí luskoobilných směsek pro prokořenění povrchu půdy a tím zabránění vymývání povrchu.
3) Zalesňování.
4) Zelené pásy podél vodních toků i stojatých vod.

Odstranění následků:

Ztráta vrstvy půdy se dá nahradit pouze přírodní tvorbou. Zanesené vodní toky se dají vybagrovat a bahno z rybníků po laboratorních testech a kontrole zavést zpátky na rovnou plochu pole."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x492a9559a0cf6.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Pudni_eroze.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse