Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pyrenejský poloostrov

Pyrenejský poloostrov


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: jedná se o zpracování Pyrenejského poloostrova z hlediska geografie. V práci jsou tedy popsány všechny geografické, demografické, hospodářské a sociální podmínky Pyreneského poloostrova přiřazených k jednotlivým tátům a územím spadjícím do této oblasti.

Obsah

1.
Základní charakteristika pyrenejského poloostrova
2.
Španělsko
3.
Giblartar
4.
Portugalsko
5.
Andora

Úryvek

PORTUGALSKO

Portugalská republika, hl.město Lisabon, 10 mil. obyvatel, měna escudo
rozloha: 92 tis. km² (včetně souostroví Azory a Madeiry)
přírodní podmínky – většinu území vyplňují roviny s říčními údolími
- pouze na SV dosahuje terén větších výšek, poměrně velké zalesnění (1/3 rozlohy)
- nejvyšší hora Serra da Estrella, 1991 m.n.m.
podnebí – sice v subtropickém pásu, ale vzduch od oceánu podnebí mění
- jedno z nejdeštivějších míst Evropy (až 2 500 mm/rok)
obyvatelstvo – národnostně jednotné (99,5% Portugalců)
- náboženství římskokatolické; 1/4 obyv. pracuje v zemědělství
- přirozený přír. nadprůměrný; podíl venk. obyv. více než 50%
hospodářství (přes rozvoj a modernizaci zůstavá Port. chudou zemí), strukturou hosp. se ale řadí mezi rozvinuté země s tržní ekonomikou (51% HDP – služby)
zemědělství – vývoz korku (1/2 svět. produkce), olivového oleje, vína, rybích konzerv
- v nížinách a podhůřích vinná réva (na 1/5 půdy), zelenina, olivy
průmysl – elektronika, elektrotechnika, petrochemie, stavba lodí
- chemický, strojítrenský a textilní, investice ze zahraničí (levná prac. síla)
- těží se pyrity a wolfram
vodní elektrárny – 80% nedostatek paliv
- zajišťuje služby pro mezinár. dopravu (doky)
cestovní ruch (důl. zdroj financí pro stát)

nejdůležitější města – Lisabon (2,2 mil.) hospodářské centrum při ústí Tejo, řada prům. odvětví, největší opravny lodí v Evropě
- Porto (310 tis.) přístav na S při ústí Douro, produkce vína („portské“)
Setúbal – rozhodující část hospodářského potenciálu země

Azory – souostroví vulkanického původu, vzdál. od Lisabonu 1400 km, pěstuje se cukr. třtina, banány, ananasy. Hl. ostrov Santa Maria
Madeira – cest. ruch, celoročně funkční klimatické lázně (3 mil. osob ročně), víno

Poznámka

Dobře zpracovaný základní přehled. V práci chybí prameny, ze kterých autor čerpal. Text je psán formou výpisků a ne souvislého textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43fa02cbcdda3.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Pyrenejsky_poloostrov.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse