Pythagoras- seminárka


Kategorie: Ekonomie, Matematika

Typ práce: Absolventské práce

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje část seminární práce na téma Pythagoras. Jedná se o číslo 10, zajímavosti a citáty.

Obsah

1.
Číslo 10
2.
Citáty
3.
Zajímavosti
4.
Závěr

Úryvek

"Číslo 10
5.1.Deset je přirozené číslo, které následuje po číslu devět a předchází číslu jedenáct. Římská číslice je X. Číslo deset odpovídá počtu prstů na rukou a má význačné postavení mezi přirozenými čísly. Je od něj odvozena desítková soustava, nejpoužívanější číselná soustava.
5.2. Filosofie
Pythagoras považoval číslo 10 ve své filozofii za vrchol a dosažení dokonalosti. Číslo 10 totiž vznikne součtem čísel 1, 2, 3 a 4, kterým rovněž přisuzoval v rámci filozofie specifické vlastnosti. 1 považoval za jeden konkrétní bod, 2 pak za přímku, co má začátek a konec, 3 za plochu (už pomocí 3 bodů můžeme definovat základní plochu), která má začátek, konec a „prostor mezitím“, 4 pak považoval za prostor. 10 vznikne součtem těchto 4 „magických“ a významných čísel a právě proto je podle něj vrcholem dokonalosti.

5.3.Číslo 10 matematicky:
• Je základem desítkové soustavy, nejpoužívanější číselné soustavy
• Složené číslo.
• Prvočíselný rozklad: 2 * 5.
• Je od něj odvozen dekadický logaritmus.
• Součet prvních třech prvočísel: 2 + 3 + 5.
• Součet čtyř prvních přirozených čísel: 1 + 2 + 3 + 4.
• Součet druhých mocnin prvních dvou lichých čísel: 12 + 32.
• Součet prvních čtyř faktoriálů: (0! + 1! + 2! + 3!) = 1 + 1 + 2 + 6.
• Počet řešení problému osmi dam pro n = 5.
• V binární soustavě: 1010.
• V osmičkové soustavě: 12.
• V šestnáctkové soustavě: A.
• Dělitelnost: číslo n je dělitelné desítkou beze zbytku, pokud končí číslicí nula.


• Cín má ze všech prvků nejvíce (10) stabilních izotopů
• 1 kilobajt obsahuje 210 bajtů"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53e7c5748f9df.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Cislo_10.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3745x
2. Vypravování 2626x
3. Reportáž 2075x
4. Lakomec-Moliere 908x
5. Slohové práce 646x
6. Bylo nás pět 542x
7. Stížnost 435x
8. Odpověď na poptávku 415x
9. Pythagoras 388x
10. Odpověď na objednávku 347x