R.U.R. - Karel Čapek


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, Karlovy Vary

Charakteristika: Práce stručně rozebírá dílo R.U.R. od Karla Čapka.

Obsah

1.
Doba a směr
2.
Další autoři této doby
3.
Autor (život+díla)
4.
Místo a doba díla
5.
Postavy
6.
Děj
7.
Rozbor díla

Úryvek

"a) Literární směr – demokratický proud meziválečné české prózy,
atmosféra doby: 1. světová válka, světová hospodářská krize, nástup fašismu
Demokratický proud - autoři, kteří ho zastupují, stojí na pozicích demokracie, obhajují lidství, pracovali jako redaktoři v Lidových novinách
b) Další autoři
Eduard Bass – Cirkus Humberto
Karel Poláček – Bylo nás pět
Josef Čapek – Stín kapradiny

2) Autor Karel Čapek (1890-1938)
a) Život
Český spisovatel, dramatik, novinář, překladatel a fotograf. Narodil se
v Malých Svatoňovicích a studoval na gymnáziu v Hradci Králové, odkud musel přestoupit do Brna. Působil jako redaktor v Lidových novinách. Byl dramaturgem i režisérem Vinohradského divadla. Jeho další díla – publicistika: cestopisy – Holandské listy, atd; próza - Válka s mloky, Krakatit, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy; drama - Matka, Bílá nemoc, Loupežník
Dílo – R.U.R..
– antiutopie – opak utopie, myšlenka fiktivní společnosti, která se vyznačuje jednak zdánlivou, původně zamýšlenou rovností všech členů, Zdá se být ideální, ale při bližším zkoumání jsou vidět ukryté zásadní nedostatky (totalitní forma vlády, omezování osobní svobody, …).
3) Obsah díla
a) Místo a doba – Rossumův ostrov, kde se nachází továrna na roboty, neurčený čas v budoucnosti
(R.U.R. - Rossumovi Univerzální Roboti)

b) Postavy
Helena Gloryová – manželka Dominova – ztělesnění ženského, citlivého, laskavého přístupu k robotům i lidem
Stavitel Alquist - za největší hodnotu považuje lidský život a práci, rozumový přístup k životu, lidskost
Harry Domin – zastánce vznešené myšlenky povznést člověka, osvobodit ho od dřiny
c) Děj
Firma Rosumovi univerzální roboti vyrábí roboty, kteří jsou velmi podobni lidem. Zaměstnanci roboty postupně zdokonalují, aby lépe pracovali. Roboti se časem vzbouří a začnou vyvražďovat lidi. Nakonec zbyde pouze jeden z vlastníků společnosti Alguist. Roboti po něm chtějí rukopis, tajemství jejich výroby, aby se mohli vyrábět sami, ale netuší, že už je dávno spáleno a Alguist tajemnství nezná. Vzápětí se objeví dva roboti z nové série Helena a Primus. Alguist si u nich všimne zvláštního chování a přijde na to, že se milují a požehná jim jako zakladatelům nového rodu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x530463f89f2d3.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
R.U.R._Capek.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse