Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rakousko: základní informace

Rakousko: základní informaceKategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce poskytuje základní geografický přehled o Rakousku. Zmiňuje se o jeho povrchu a podnebí, obyvatelstvu, ekonomice i cestovním ruchu.

Obsah

1.
Rakousko
2.
Povrch a podnebí
3.
Obyvatelstvo
4.
Hospodářství
5.
Cestovní ruch
6.
Zajímavosti

Úryvek

"Rakousko
Rakousko je jižním sousedem České republiky, členem NATO a od roku 1995 členem Evropské unie. Rakousko má největší plochu lesů ve střední Evropě, na které navazuje hojné papírenství.
Povrch a podnebí
Přibližně 60% rozlohy zabírají Alpy. Údolím řek jsou rozděleny Alpy na Saltzburské Alpy, Vysoké Taury (vrchol Grossglockner) a Caravanky (sousedí s Dolomity). Kolem hlavního města Vídeň je rozlehlá Vídeňská pánev.
Podnebí je kontinentální, podhůří Alp drsné vysokohorské klima. Někdy nastává teplotní inverze, z Alp padavé větry (fény).
Rakouskem protéká Dunaj, Inn, Dyje, Raab, na jeho území se nacházejí ledovcová jezera Neziderské, Atterské, Bodamské.
Obyvatelstvo
Rakousko je stát národnostně jednotný, s malou menšinou Maďarů. Rakousko je spolkovou republikou dělící se na menší celky, spolkové republiky jako Korutany, Štýrsko, Tyrolsko. Více jak polovina obyvatel pracuje ve službách, asi 40% pak v průmyslu.
Hospodářství
Průmysl lesní a dřevozpracující (dřevo, papír, tužky, atd., vše Made In Austria). Dále hutnictví oceli, strojní (Styr - nákladní auta, zemědělské stroje) a textilní, díky levné vodní energii výroba hliníku, chemický průmysl v Poddunají, Vídni, Linzi (Merck - léky), cestovní ruch a turistika.
Rakousko není bohaté na nerostné suroviny, sůl u Saltzburgu (solná komora), železná ruda v Eisenretzi, tuha v Leolen. Nekvalitní ropa na severovýchod od Vídně. Málo ropy a zemního plynu. Magnezit se těží v Radentheimu.
Zemědělská půda zabírá 20% rozlohy, zemědělství je zaměřeno na mléčné hospodářství a pěstování pšenice, kukuřice a krmných plodin v nížinách. V horských oblastech chovají ovce a skot.
Cestovní ruch
Cestovní ruch na vysoké úrovni. Vídeň je administrativní centrum, centrum průmyslu i cestovního ruchu (Prátr), leží na křižovatce historických dopravních koridorů. Linec je největší přístav na Dunaji. Střediskem lyžařských sportů se stává Innsbruck pod Brennerským průsmykem. Dalšími jsou Kitzbul, Bischofhofen, Kaprun, Solden. Santsburg leží na řece Salzach, konají se v něm mozartovské festivaly.
Zajímavosti
Karel Havlíček Borovský skončil ve vyhnanství v tyrolském Brixenu (rakouské horské město)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509aad79b440a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Rakousko_zakladni_informace.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse