Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Recenze knihy - Tanec na troskách

Recenze knihy - Tanec na troskáchKategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Tato práce stručně recenzuje knihu s názvem "Tanec na troskách." Recenze se zamýšlí nad obsahem knihy a dává jej do kontextu s politickými událostmi 20. století.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obsah knihy
3.
Závěr

Úryvek

"Recenze knihy čísla: Tanec na troskách – opravdové drama války

Pro tuto knihu nemůže být výstižnějšího názvu pro válečný deník. Válečný deník, z pera mladé čečenské studentky Milany Terloevové, který zcela realisticky, místy až surově, dokumentuje tragickou historii rusko-čečenského konfliktu v letech 1994 – 2006.
Kniha však není osobní zpovědí či žalostnou lamentací nad podivnými a hlavně krutými dějinami čečenského národa, potažmo pohnutou historií celého postsovětského bloku, který se postupně rozpadal, ale spíše svědecky vypovídá o životě mladé dívky na pozadí lokálního válečného konfliktu, kde defiluje násilí, krutost a povýšené chování ruských vojáků.
Milana Terloevová s odevzdaností osudu, ve kterém mnohdy není na výběr zachycuje drásavou realitu země, včetně všech atributů, které sebou většinou přináší násilí šílené lokální války. V přímých vstupech tak v knize promlouvají očití svědci bojů, oběti perzekucí a v neposlední řadě také oběti nechvalně proslulých ruských „čistek“, které procházejí tzv. „filtračnímitábory“.
Na knize je zajímavá především faktografická přesnost, kde autorka zaznamenává v souvislostech klíčové události konfliktu, včetně složitých politických obratů, atentátů a dalších válečných zvratů či manévrů, které tak poměrně přesně vykreslují samotnou složitost existence na severním Kavkazu.
Díky statečným výpovědím svědků a této dějinné komparace si tak můžeme udělat jasný úsudek o historickém dění v rozpadajícím-se postsovětském regionu. Nebezpečí totiž číhá všude a je jedno, jestli jste partyzán bojující v troskách města Grozného nebo matka čtyř dětí, která jde věšet na rozbitý dvorek prádlo. V obou případech budete zastřeleni.
Tato kniha však, jak by se zdálo, není jen pesimistickou premisou o zoufalství jednoho kavkazského národa, který ještě po dvanácti letech násilí zápasí o přežití nebo snad válečným mementem, bez jakékoliv vyhlídky, ale částečným poselstvím o snaze udržet si svou lidskost, srdečnost a naději na lepší život v míru i ve fatálním konfliktu plném lží.
Snad by se říci, že by toto dílo mohlo být živým dokumentem o „toku událostí“, který obestírá drama války a mezilidského konfliktu. Konfliktu, který však nemá konce."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54cb743f8c8e7.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Recenze_knihy_cisla.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse