Reklamace opravy


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje reklamace oprav podle obchodní korespondence.

Obsah

1.
Reklamace opravy LCD monitoru
2.
Reklamace montáže topného potrubí
3.
Reklamace opravy kancelářské opravy
4.
Reklamace opravy digitálních hodin

Úryvek

"VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 96/07/Mo
Ing. Jaroslav Šturs
VYŘIZUJE: Morávková IZOLACE, v. o. s.
TEL.: 985 447 930 Janákova 19
FAX: 908 885 669 742 13 STUDÉNKA
E-MAIL: moravkova@seznam.cz

DATUM:
Reklamace montáže topného potrubí
Vážený pane inženýre,

ve dnech 12. až 14. ledna na základě objednávky č. 985/14 z 2. února t. r. jste na našem gymnáziu pro-vedli montáže topného portubí.Protože jsme neshledali žádné závady, podepsali jsme předávací protokol.

Po 6 týdnech od ukončení prací se postupně začalo topné potrubí uvolňovat a kvůli této závadě jsme museli přestat topit.

Žádáme Vás, abyste k nám vyslali kompetentního zaměstnance, který topné potrubí prohlédne a opraví.

Konkrétní termín provedení záruční opravy si dohodněte telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle.

Ujišťujeme Vás, že k závadě topného potrubí nedošlo naší vinou.

Věříme, že se společně dohodneme na termínu opravy.

S pozdravem


Ing. Marie Morávková
hospodářka školy
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 96/07/Mo

VYŘIZUJE: Juksa ORPAVNA, v. o. s.
TEL.: 985 447 930 Soukenická 85
FAX: 908 885 669 763 98 PRAHA
E-MAIL: juksa@seznam.cz

DATUM:
Reklamace opravy kancelářské tiskárny
Vážený pane inženýre,

ve dnech 12. až 14. ledna na základě objednávky č. 985/14 z 2. února t. r. jste provedli opravu kancelář-ské tiskárny. Protože jsme neshledali žádné závady, podepsali jsme předávací protokol.

Po 6 týdnech od opravy kancelářská tiskárny začala tisknout velmi nekvalitně

Žádáme Vás, abyste k nám vyslali kompetentního zaměstnance, který naši tiskárnu prohlédne a opraví.

Konkrétní termín provedení záruční opravy si dohodněte telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle.

Ujišťujeme Vás, že k závadě kancelářské tiskárny nedošlo naší vinou.

Věříme, že se společně dohodneme na termínu opravy.

S pozdravem


Ing. Marie Morávková
hospodářka školy"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53398df13eae5.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Reklamace_opravy.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 1971x
2. Vypravování 1439x
3. Reportáž 1190x
4. Lakomec-Moliere 569x
5. Slohové práce 362x
6. Stížnost 278x
7. Bylo nás pět 236x
8. Odpověď na objednávku 209x
9. Odpověď na urgenci 192x
10. Negativní odpověď na poptávku 191x