Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Republika Srbsko

Republika Srbsko


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí stručné informace o Srbské republice. Kromě základních faktografických informací, seznamuje s obyvatelstvem, klimatem, hospodářstvím a historií této země.

Obsah

1.
Faktografické informace
2.
Hranice
3.
Obyvatelé
4.
Města
5.
Povrch a klima
6.
Hospodářství
7.
Historie

Úryvek

"Města – Bělehrad, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Čačak, Kručevac, Leskovac...
Povrch a klima - Republika Srbsko se rozkládá se na ploše 88 361 km2.Srbsko je vnitrozemský stát,bez přístupu k moři. Vnitrozemí je hornaté, vyplněné dinárskými horami a pohoří Balkán. Na severu Srbska leží část velké uherské nížiny. Tato úrodná oblast patří k povodí Dunaje a jeho přítoků.Na hranici mezi Srbskem a Rumunskem zdolává Dunaj soutěsku Železná vrata, kde byla vybudována velká přehrada.
Horské oblasti vnitrozemí mají chladné zimy a nepříliš horká léta. V hlavním městě Bělehradu na severu země jsou horká léta a astudené zimy.Nejvíce srážek přichází v létě.
V nížinách rostou dubové, bukové a smíšené lesy, v horách hlavně jehličnany. Lesy pokrývají asi čtvrtinu země.Orná půda a pastviny zabírají asi polovinu rozlohu státu.
Hospodářství – Za komunistické vlády byla bývala Jugoslávie průmyslovou zemí, prosperující také díky rozvinuté turistice. Po roce 1990 však Světová banka klasifikuje bývalou Jugoslávii, dnes již samostatné Srbsko jako zemi s nižším středním příjmem, což mají na svědomí vnitřní boje, bombardování a sankce.Srbsko má přesto přijatelné perspektivy, zejména kvůli zdrojům bauxitu, uhlí, mědi a dalších rud a menšímu množství ropy a zemního plynu. Průmyslové podniky vyrábějí např. Hliník, automobily, stroje, plasty a textil. Pěstuje se ovoce, brambory, kukuřice, obilí a víno, chovají se ovce, skot a prasata.
Historie – Jižní Slované se na balkáně objevili asi před 1500 lety. Jejich předchůdci podlehli tlaku Římanů, a tak mohli slovanské kmeny bez většího odporu pronikat do krajů náležících východořímské říši. Srbové a Chorvati pak založili vlastní státy, ale po pádu Byzance se museli usilovně bránit zejména tureckým vpádům. Černá hora a Srbsko se záhy ocitly pod nadvládou Turků, která trvala až do 1.světové války. V 19.století se Slované snažili o osvobození a samostatnost a turecká moc výrazně slábla.Do hry se ovšem zapojily evropské mocnosti, zejméne Rakousko – Uhersko, které anektovalo(přisvojit) Bosnu a Hercegovinu. V roce 1914 došlo v Sarajevu k atentátu na rakouského následníka Františka Ferdinanda d´Este a následnému vypovězení války Srbsku. To byl počátek I.světové války.V roce 1918 vzniklo království Srbů, Chorvatů a Slovinců, později přejmenované na Jugoslávii. Za II.světové války okupovali Jugoslávii Němci a Italové. Proti okupantům se zformovalo mohutné partyzánské hnutí odporu v čele s Josipem Brozem Titem a postupně osvobodilo většinu území.Od r. 1945 byli u moci komunisté.Vznikla federativní lidová republika Jugoslávie. Mnohonárodností stát dokázala udržet pohromadě jen Titova autorita a po jeho smrti se země dostala do problémů. V r.1991 se většina republik odštěpila a vyhlásila samostatnost.Pouze Srbsko a Černá hora si udržely původní státní organizace.Po rozpadu se ve většině republik vedly velmi urputné boje mezi národnostními menšinami.Za bojů v kosovu se do sporu zapojilo NATO a situace není dosud dořešena.V současné době se Kosovo snaží osamostatnit a vyhlásit nezávislost tak jako Černá Hora, která vyhlásila nezávislost 3.června 2006 a pár dnů na to se stala 192 členem OSN."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://invia.novyinternetovyobchod.cz/srbsko.php.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ce2b7b20e95.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Republika_Srbsko.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse