Revizor


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Jeseník, Komenského 281, Jeseník

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Revizor od Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Rozebírá nejen děj díla, ale i život autora.

Obsah

1.
Autor
2.
Kompoziční vrstva
3.
Tematická vrstva
4.
Jazyková vrstva
5.
Úryvek

Úryvek

"GOGOL N. V. Večery na dědince blízko dikaňky. Praha: J. Otto, 1998
autor: (1809 – 1852); prozaik, dramatik – kritický realismus; snaha o umění (bez uznání) – úředník; dílo: Mrtvé duše, Ženitba, Hráči…
kompoziční vrstva:
forma: próza
druh: drama
žánr: komedie
členění: 5 dějství

tematická vrstva:
námět: měšťáctví, ruská společnost
téma: povrchnost, zneužití situace, neřesti výše postavených lidí
motivy: karty, podvod, povrchnost, peníze, moc, známosti
prostředí: 30. léta 19. století; Rusko; vláda Mikuláše I.
postavy: Ivan Alexandrovič Chlestakov: trochu přitroublý, hovoří a jedná bez rozmyslu, je chytrý, využívá situace, namyšlený, má strach ze zatčení

Hejtman (Anton Antonovič Meluzin-Vichurovskij): vládne nekompromisně městu, hodně lidí se ho bojí, podplácí, vidí se jako velký pán v Petrohradu, důvěřivý

Petr Ivanovič Dobčinskij, Petr Ivanovič Bobčinskij: statkáři, oba stejní, hloupí, prospěchářští
Osip: sluha Chlestakova
autorova charakteristika díla: "Rozhodl jsem se shrnout v Revizoru na jednu hromadu vše, co je v Rusku špatné, o čem jsem věděl, a současně se všemu vysmát."


děj: Do malého ruského městečka přijíždí úředník Chlestakov se svým sluhou Osipem. Ubytují se v místním hostinci, kde už však záhy žijí na dluh. Tou dobou už se ale městečkem šíří zprávy, že má přijet na inspekci revizor. Všichni z města za tohoto revizora považují právě Chlestakova, díky čemuž se mu dostává spousty úplatků, darů, pohoštění a jiných drobných služeb, které on bez otázek a rád přijímá. Policejní direktor ho dokonce ubytuje u sebe doma a po jeho prosbě mu dá za ženu svou dceru. Chlestakov poté na naléhání svého sluhy odjíždí a direktor se chce pomstít všem měšťanům a obchodníkům, kteří si na něj u Chlestakova stěžovali. Do tohoto setkání však vpadne poštmistr s tím, že v dopise, který Chlestakov posílal a který on otevřel, se píše, že Chlestakov nebyl žádný revizor. Všichni jsou tím ohromeni a rozebírají, co o nich Chlestakov do dopisu napsal, když tu náhle přichází strážný a oznamuje, že přijel revizor a chtěl by je všechny vidět. Dílo končí "němou" scénou, v níž autor naznačuje, v jakém šoku a údivu všichni přítomní obyvatelé jsou."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x558a6b94053fb.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Nikolaj_Vasiljevic_Gogol.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Stařec a moře 161x
2. Malý princ 157x
3. Kladivo na čarodějnice 153x
4. Jeden den Ivana Děnisoviče 124x
5. Petrolejové lampy 107x
6. Odyssea 101x
7. Revizor 96x
8. Spalovač mrtvol 67x
9. Čapek: R.U.R. 3x
10. Čapek: Válka s mloky 2x