Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Revizor, Vasilijevič Gogol

Revizor, Vasilijevič Gogol


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Práce obsahuje detailně zpracovaný rozbor dramatu Revizor. Jedná seo satirickou komedii, která zesměšňuje tehdejší situaci v Rusku. Rozbor je vhodný ke státní maturitě z ČJ.

Obsah

1.
Autorův životopis
2.
Autorova další tvorba
3.
Vysvětlení názvu
4.
Literární druh, forma a žánr
5.
Inspirace
6.
Literární kritika
7.
Doba a místo děje
8.
Kompozice
9.
Hlavní myšlenka
10.
Jazyk
11.
Charakteristika hlavních postav
12.
Děj
13.
Zařazení do uměleckého směru
14.
Literární a historický kontext

Úryvek

"Autor:- 1809- 1852
- ruský prozaik ukrajinského původu
-považován za zakladatele kritického realismu v ruské lit.
- z rodiny bohatého statkáře. Jeho otec byl obdivovatelem literatury a poezie. Založil divadlo,
ve kterém jeho syn hrál výhradně ženské role.
-Byl vychován ve vědomí, že je zázračné dítě
- po studiu na gymnáziu odjel do Petrohradu, kde se stal úředníkem
-r. 1851 začal psát své prózy
-časté motivy z Ukrajiny, kde vyrůstal
- navázal na Puškina a ovlivnil Dostojevského
- chvíli bydlel v Itálii a navštívil i Jeruzalém
-Před svou smrtí prožíval Gogol hlubokou depresi, začínal podléhat náboženským a mystickým
náladám a pochybnostem o smyslu svého díla a je poměrně pravděpodobné, že zešílel.
-DÍLO:- Petrohradské povídky-Plášť, Bláznovy zápisky…
-hl. postavy: úředníci a umělci- lidé podléhající svým iluzím a
Bludům
-Večery na samotě u Dikaňky- Soubor hororově laděných pohádek z Ukrajiny
- Mrtvé duše- na Puškinův podnět
- lyrické pasáže, úvahové
-2 díly- několikrát druhý díl přepracoval, ale vždy to zničil v záchvatu
Bláznovství
-Na konci se Gogol zmiuje že napíše třetí díl, a že to bude mít stejnou
stavbu jako Božská komedie
-MRTVÉ DUŠE- Za trochu peněz, koupil sedláky, kteří zemřeli od
posledního sčítání lidu.statkáři je prodali, aby nemuseli za
ně odvádět do dalšího sčítání lidu. Čičikov získal díky tomu
půdu zadarmo a peníze, za které si koupil statek už s živými
rolníky.
Lit. druh:- drama- časté scénické poznámky
Lit. žánr: -satirická komedie- zesměšnění tehdejší společnosti. Kritizuje vtipně a s nadsázkou
-Nekončí šťastně
Inspirace: - Gogol se inspiroval Puškinem, který mu vyprávěl příběh o tom, jak ho v jednom malém
městě považovali za revizora.
-premiéra 1836- Petrohrad
- poprvé zfilmován r. 1915 v Rusku herci malého akademického divadla
-1933- ČSR- v hl. roli Vlasta Burian
- 2005- zfilmoval Viktor Polesný- Kaiser, Lábus
Lit. kritika: - sám Gogol revizoravpozději zavrhuje- říká, že do něj dal své nedostatky
- Hra byla přijata s rozpaky. Někteří ji přijali s nadšením, jiní byli pobouřeni (pobouřeny hlavně vyšší vrstvy, u kterých byla kritika největší)
- Reakce spíše negativní
Heslo: -„Nevrč, brachu, na zrcadlo, když máš křivou hubu.“- říká, že si máme první dát své věci do
pořádku a pak hledat chyby na ostatních.
Aktuálnost: dílo je velice aktuální i dnes, kdy je naše společnost plná úplatkářství a zkaženosti.
Kompozice: hra o 5 dějstvích
-děj chronologický
Téma: -Hlavním a jediným tématem je očekávaný příjezd revizora z Petěrburgu.
Trojí jednota- dodržena ( během 24 hodin, na jednom místě)
Hl. myšlenka: - Ukazuje deformaci charakterů vlivem moci a peněz
-lidé jsou ochotni zaplatit čímkoli, aby jim vše prošlo a nebyli potrestáni. Jde jim pouze
o jejich blaho, peníze a moc
- Zaměřeno proti úplatkářství, zesměšňuje nepoctivost a hloupost
Jazyk : -časté a detailní scénické poznámky- nechtěl, aby byly postavy herecky karikovány
-jazyk podporuje charakter postav, vyjadřuje jejich duševní rozpoložení
-dialogy bez uvozovek
-jazyk hovorový, jednoduchý, slova citově zabarvená ( huso,křupan, mizera….)
-scénické poznámky- spisovný jazyk
-přirovnání, oslovení,
Dějové napětí: - skutečný revizor se za celou hru vůbec neukáže
Místo a čas: malé ruské provinční městečko ( jeho název se nedozvídáme) za vlády cara Mikuláše II.
Chlestakovština: - ujal se styl chování hl. hrdiny u tehdejší mládeže, která začala mluvit jako on a
používala stejné slovní obraty."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53e375e4224a4.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Revizor.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse