Robert Merle: MalevilKategorie: Evropská literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Malevil, jehož autorem je Robert Merle.

Obsah

1.
Robert Merle: Malevil

Úryvek

"Malevil
Merle Robert
Hlavním hrdinou společenské fikce Malevil je Emanuel Comte. Děj se odehrává v 70. letech ve Francii. Emanuel vyrůstal u strýčka, s rodiči si nikdy příliš nerozuměl. S partou kamarádů měli bunkr ve starém hradě jménem Malevil a trávili tam všechen volný čas. Když dospěli, každý z nich šel svou cestou, rodný kraj ale žádný z nich neopustil. Emanuel se stává učitelem a posléze ředitelem školy v blízkém Malejacu. Po smrti strýčka se ale rozhodne hospodařit s koňmi, kupuje malevilské panství, které sousedí s pozemky, jež zdědil, a zakládá chov. Podaří se mu Malevil přestavět na obytné sídlo a spolu s Menou, ženou, která se jeho strýčkovi starala o domácnost, a jejím mentálně postiženým synem Momem se na hrad přestěhuje. Nikdy se neožení, i když má několik možností, nějaký čas pouze udržuje poměr s Němkou Birgittou.
V Malejacu se mají konat volby a Emanuel pozve kamarády na poradu na Malevil. Chtějí kandidovat a volby vyhrát. Meyssonier, zapálený komunista, se má stát starostou. Porada se odehrává ve sklepě, kde Emanuel s Menou právě stáčejí víno. Další z party je Peyssou, dobrosrdečný muž mohutné postavy, a malý Colin, který vždycky trpěl komplexem ze svého malého vzrůstu. Porady se zúčastní ještě Tomáš, mladý student, kterého si vzal Emanuel na byt.
Klidný rozhovor náhle přeruší obrovský rachot. Vzápětí začne teplota ve sklepě stoupat, stává se nesnesitelnou. Všichni si lehají nazí na podlahu, nemohou skoro dýchat, upadají do bezvědomí. Po nějaké době teplota opadne a Emanuel a Tomáš se vydávají na průzkum. Jedině těm dvěma je jasné, že došlo ke katastrofě, nejspíše k výbuchu lithiové bomby, která zřejmě nešíří radioaktivitu, přesto téměř nikdo nepřežil. Když vidí kolem sebe spálenou zem, chtějí spáchat sebevraždu. Jen kvůli ostatním se seberou a rozhodnou se bojovat za zachování lidské rasy, i když mají mezi sebou jen jednu dávno neplodnou ženu..
Pomalu si začínají zvykat na realitu, velikou radost jim dělá zjištění, že přežilo několik hospodářských zvířat. Znamenají totiž zdroj obživy. Peyssou, Meyssoniier a Colin se vypraví do svých domovů. Vrátí se však s úděsem v očích a malým uzlíčkem kostí, které zbyly po jejich blízkých. Všichni tedy zůstávají na Malevilu. Postupně se vyrovnávají s tragédií. Pracují na zahradě, snaží se uvést do chodu, co se dá. Rozumějí si, doplňují se, ale neustále je mezi nimi rozpor, týkající se víry. Peyssou a Colin jsou věřící, přejí si, aby Emanuel předčítal bibli, s čímž jako komunista a materialista nesouhlasí Meyssonnier a proti je i ateista Tomáš. Emanuel se ve všem projevuje jako dokonalý vůdce, snaží se najít kompromis. Meyssonier a Tomáš nakonec v této otázce ustoupí a večerní posezení s biblí u krbu se stávají rituálem. ......... „V průběhu četby mě zachvátilo pohnutí, do něhož se zároveň mísila ironie. Celý text byl bezesporu nádherná báseň. Zpěv o stvoření světa, a já ho předčítal uprostřed světa propadlého zkáze lidem, kteří přišli o všechno.“.........
Hledají všechny způsoby obživy. Sestrojí malý pluh a Peyssou se snaží zorat na zkoušku malý kousek pole. Je ale přepaden a útočník mu ukradne koně. Emanuel a Tomáš se vydávají po stopě, už vědí, že nejsou jediní, kdo přežili, ale zatím je to spíš děsí. O pár mil dál útočníky vypátrají, v přestřelce musejí jednoho zabít. Zajmou mladého Jacquetta, jeho babičku Falvinku a nevlastní sestru Miete. Emanuel se rozhodne, že si Miete neponechá pro sebe, že nechá na ní, s kým bude chtít být a spát. Miete je němá.
Na Malevil přijíždí Fulbert, zvláštní člověk mnoha tváří, a oznamuje jim, že v blízké obci La Roque přežilo asi dvacet lidí. Všichni jsou nadšeni, ale Fulbert se nenechává vyvést z klidu. Tvrdí, že je kněz, a že si vzal La Roque na starost. Ochotně slouží na Malevilu mši a zpovídá hříšníky. Přichází ale v podstatě s nečistými úmysly, chce malevilské připravit o jednu krávu, tvrdí přitom, že v La Roque přežily malé děti, které potřebují mléko. Emanuel se s ním dohodne ne na daru, ale výměně za pušky a koně. Když Fulbert sdělí svůj záměr poslat na Malevil vlastního vikáře, ví Emanuel, že musí jednat a zabránit nasazení Fulbertova špeha do hradu. Krátce po jeho odchodu se nechává zvolit abbém. Zanedlouho se s Tomášem vypraví vyměnit krávu. V La Roque je napjatá atmosféra. Fulbert se svými lidmi žije na tamějším zámku a vykořisťuje přeživší obyvatele. Občané se nechali připravit o všechno jídlo i zbraně. Fulbert rozděluje potraviny podle zásluh, takže se mu každý bojí postavit. Přesto Emanuel nachází spojence ve starém ševci Marcelovi, v profesorce Juditě a vdově Agnes. Díky lsti se podaří z města dostat alespoň Catie, Mietinu sestru, která okouzlí Tomáše, a třináctiletou Evelynu, těžkou astmatičku, která se zamiluje do Emanuela. Hned po návratu na Malevil se chtějí Tomáš a Catie nechat oddat. Tomáš už ale ví, že mu Catie nebude věrná.
Všichni se těší na první déšť, který by mohl pomoci úrodě. Jen Tomáš si uvědomuje, jakou zkázu může déšť přinést, jestliže bude obsahovat radioaktivní látky. Jeho vize naštěstí zůstávají nenaplněny. Úroda je ale ohrožena bandou uprchlíků - ti jsou slabí, chovají se jako zvířata, jedí nezralé klasy i s plevami... Malevilští jsou nuceni vetřelce postřílet. Momo přitom přijde o život. Dělá jim obtíže vraždit nevinné, ale chápou, že v těchto podmínkách se musí změnit i morálka a přednější je bojovat za záchranu dalšího pokolení.
Na Malevil se chystá další nepřítel - banda hrdlořezů s vojenskou hierarchií, vedená jakýmsi Vilmainem. Emanuel a ostatní opevňují Malevil a připravují se na útok. Nakonec se jim díky lsti podaří zvítězit. Vydávají se svrhnout Fulbertovu vládu v La Roque. Emanuel se nechává zatknout, Fulbert ho chce odsoudit k smrti, spoléhá na pomoc Vilmaina, a tak Emanuela veřejně obviňuje. Soud se ale obrací proti němu a on je laroqueckými občany zlynčován. Správy vesnice se ujímá Meyssonnier.
Kniha končí tragicky. Emanuel umírá v bolestech na zánět slepého střeva, jehož operaci v době, kdy byla možná, zanedbal. Evelyna umírá krátce poté při astmatickém záchvatu. Menou nevydrží ztrátu další milované osoby a také umírá. Novým vůdcem je zvolen Tomáš. Ten ale odmítá přijmout zároveň funkci abbého, tak se vůdcem stává Colin. To je ale nešťastné řešení. Collinova milá povaha se mění. Vyvyšuje se nad ostatní, je příliš sebestředný a marnivý. Při jedné potyčce je zabit - chtěl se blýsknout hrdinským kouskem a vystavil se bláznivě nepříteli. Po jeho smrti už se Tomáš nebrání převzít vedení na Malevilu. Spolu se správní radou v La Roque řeší dilema dalšího vývoje - vyrábět nástroje k usnadnění života, nebo zbraně k jeho uhájení? Jelikož si nemohou být jisti, že jinde ve světě nepřežila skupinka dalších lidí, rozhodnou se pro zbraně...
Kniha varuje před zneužíváním zbraní a zároveň je psychologickou studií lidí žijících v odlišných podmínkách, ve vypjatém morálním prostředí s hodnotami odlišnými od těch našich. Zabývá se otázkou náboženství, vraždy, polygamie..."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c311685565c.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
R_Merle_Malevil.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse