Rodinný kolektivKategorie: Úvaha

Typ práce: Slohové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Slohová práce se zamýšlí nad vztahy v rodinném kolektivu a předkládá představu, jak by měly vypadat a jak jich dosáhnout.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vztahy v rodině
3.
Rozdělení povinností
4.
Závěr

Úryvek

"Kolektiv je okruh lidí, kteří se vzájemně stýkají, řeší určité problémy a do určité míry také spolupracují. Pod rodinným kolektivem si můžeme představit úzký okruh rodičů a dětí, ale také do něj jistě spadají i příbuzní, pokud s rodinou přímo žijí, a neodmyslitelně tak k ní patří. Myslíte si ale, že můžeme o rodině hovořit jako o kolektivu? Jak obvykle funguje spolupráce v takovémto společenství a jak bychom si ji představovali?
Řekl bych, že rodinu můžeme za kolektiv považovat, je sice společenstvím velmi úzkým a uzavřeným, ale funguje stejně jako kterýkoliv jiný kolektiv. Nemají snad jeho členové také své povinnosti a práva a vzájemně nespolupracují? Je to snad jen skupinka lidí, kteří žijí nezávisle na sobě a jedinou věcí, co je spojuje, je místo, kam si večer přicházejí složit hlavu? Takovému kolektivu se snad ani nedá říkat rodina. Každý by si přál, aby byly vztahy v rodině co nejharmoničtější, ale snad žádná rodina stejně jako žádný jiný kolektiv, nefunguje vždy naprosto ideálně. Co ale můžeme udělat pro to, aby tomu tak alespoň částečně bylo? Myslím si, že by se všichni cítili nejlépe, kdyby si práci vzájemně rozdělili co nejrovnoměrněji, či podle svých možností, kdyby si pomáhali, a žili tak ve velmi aktivním a variabilním kolektivu. Má snad rodina, kterou řídí jedna svrchovaná osoba, nějakou budoucnost? Je okruh lidí, kde je závist, zloba, vzájemné obviňování a nesváry na denním pořádku, tou ideální rodinou, která má spolehlivě splňovat svou výchovnou a ochrannou funkci? Není snad základním předpokladem pro život ve společnosti vnitřní vyrovnanost a pohoda všech jejích členů?
Nechápu postoj některých lidí, kteří se rádi nechávají vydržovat svým partnerem a přesně ví, jaké má jejich partner povinnosti a co vše by měl podle dobových tradic splňovat. Netrápí je tak trochu svědomí a jsou spokojení s tím, jak na ně pohlížejí ostatní lidé? Mají být ženy natolik emancipované, aby zařízení slušného bydlení, zabezpečení auta a občasné dovolené spadalo výhradně mezi povinnosti jejich silnějších protějšků, nebo má být většina prací v domácnosti výhradně záležitostí žen? Nebyla by občasná výměna povinností a vzájemná oboustranná pomoc partnerovi vítaným zpestřením všedního života? Rozdělení povinností v rodině začíná už zcela jistě zastarávat a nevyhovuje moderním požadavkům dynamické a demokratické společnosti bez jakýchkoliv předsudků. I ženy by měly mít možnost uplatnit své nadání v práci, která jim vyhovuje, stejně jako muži by měli najít uplatnění všude, kde to považují za vhodné, a k materiálnímu zabezpečení i k správnému chodu rodiny tak mohou přispívat oba dva partneři.
Nebylo by snad lepší, aby se dětem dostávalo náležité péče od obou rodičů a aby získávaly širší rozhled už od raného dětství? Zajisté ano, ale jsme jen lidé a lidská společnost nikdy nebude naprosto dokonalá, především proto, že jsme každý jiný a ne každý se vůbec dovede rodinnému životu přizpůsobit."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509ace52023ea.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Rodinny_kolektiv.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse