Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Romain Rolland - Petr a Lucie

Romain Rolland - Petr a Lucie


Kategorie: Ostatní literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Petr a Lucie od Romaina Rollanda. Zaměřuje se nejen na literární druh, žánr, kompozici díla, ale i život autora.

Obsah

1.
Literární druh
2.
Literární žánr
3.
Romain Rolland
4.
Život
5.
Děj
6.
Prostředí
7.
Postavy
8.
Kompozice
9.
Jazykové prostředky
10.
Okolnosti vzniku díla a vliv na další autory

Úryvek

"Literární druh
PRÓZA -> označení pro dílo, které není napsané ve verších ani v dramatické podobě.
Stavební jednotkou je slovo, věta, odstavec, kapitola, díl, kniha, cyklus….
Tíhne k vyprávění, směřuje k věcnosti a objektivnímu zachycení skutečnosti.
Podléhá jen gramatickým a stylistickým pravidlům.
Hlavní žánry- povídka, novela, román, esej, pohádka, pověst, anekdota, epos, báje, kronika, hádanka

Literární žánr
NOVELA = rozsáhlá povídka s jednoduchým dějem a několika postavami.
Je kratší, než román – méně rozvětvená
Hlavní rysy: jednoduchý děj, neměnná charakteristika postav.
Jedna dějová linie, hlavní postavy se nevyvíjí, končí pointou.

ROMAIN ROLLAND
Kontext literatury
- světová literatura 1. poloviny 20. století
- ztracená generace – válečná tématika – líčili hrůzy války, sami je zažili. Píší o zklamání, rozkladu lidských a společenských hodnot. Autoři mají značnou nedůvěru ke společnosti, staví své hrdiny do nebezpečí, kde musí prosadit svůj charakter.

Další autoři: Antoine de Saint-Exupery – Malý princ; Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid; Ernest Hemingway – Stařec a moře

ŽIVOT
Narodil se v roce 1896 v městečku Clamency v rodině notáře. Jeho rodina se rozhodla přestěhovat do Paříže, aby mohl získat co nejlepší vzdělání. Vystudoval elitní školu a zde zahájil svou literární činnost. Poté šel studovat do Říma. Stal se profesorem dějin umění na Ecole Normale. Od roku 1912 se věnuje jen umělecké činnosti. V roce 1904 začíná psát své stěžejní dílo – Jan Kryštof – které bylo oceněno Nobelovou cenou. Peníze, které vyhrál, využil na zmírnění útrap lidí postižených válkou. Angažoval se do tehdy nově vzniklého červeného kříže a prosazoval zde své humoristické a pacifistické názory. Ovlivňoval veřejné mínění svými esejemi z oblasti politiky, filozofie, hudby a divadla. Stal se tak jedním z nejsilnějších duchů Evropy. Po napsání románu „Dobrý člověk ještě žije“, se stal tak známým aktérem světové kultury, že po okupaci Francie se ho nacisté neodvážili zatknout, aby nezpůsobili vlnu nevole. Propagoval sovětský svaz a kritizoval fašismus. Psal velké množství životopisů slavných osobností. Umírá v roce 1944.

DALŠÍ DÍLA: Jan Kryštof (románový cyklus); Dobrý člověk ještě žije (historický román); Okouzlená duše (románový cyklus); Život Beethovenův (životopis)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540e16373b766.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Petr_a_Lucie_Rolland.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse