Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Romain Rolland: Petr a Lucie

Romain Rolland: Petr a Lucie


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce je zaměřena nejen na samotné dílo, ale i na život a tvorbu samotného autora. Práce je obohacena také o literárně-historický kontext jeho doby. Dále je práce zaměřena na další díla. Práce obsahuje charakteristiku hlavního díla, postavy, jazyk, styl, rozbor děje a hlavní myšlenku. Na závěr je zamyšlení nad aktuálností díla.

Obsah

1.
Romain Rolland
1.1
Život
1.2
Tvorba
2.
Zařazení autora a charakteristika doby
2.1
Meziválečná literatura 1. poloviny 20. století
2.2
Realistický proud
3.
Další Rollandova díla
4.
Petr a Lucie
4.1
Celková charakteristika
4.2
Hlavní postavy
4.3
Jazyk a styl
4.4
Děj
4.5
Hlavní myšlenka
4.6
Okolnosti vzniku a vliv díla
5.
Aktuálnost díla

Úryvek

"Romain Rolland (1866-1944)
Život:
• Pocházel z vážené notářské rodiny v Clamecy
• Studoval historii na elitní škole v Paříži
• 2 roky studoval v Římě, kde zahájil svoji literární činnost
• V roce 1904 začal pracovat na románu Jan Kryštof, za který dostal roku 1915 Nobelovu cenu
• Otevřeně kritizoval fašismus, jeho představitele a Mnichovskou dohodu
• Odsuzoval válku=> odešel do Švýcarska=> byl považován za vlastizrádce
Tvorba:
• Byl to prozaik, dramatik a esejista
• Liboval si v životopisech slavných osobností- ty psal hlavně na počátku své tvorby
• Napsal mnoho románů
• Román ,,řeka“- hodně vzpomínek, prolínání rovin (Jan Kryštof)
• Psal protiválečnou prózu
Zařazení autora a charakteristika doby
Meziválečná literatura 1. poloviny 20. století:
• První světová válka velice zasáhla do cítění a života lidí- lidé jsou jí otřeseni, nedokáží se zařadit zpět do normálního života
• Rozvíjí se hlavně realistická literatura, která ukazuje hrůzy války na postižení evropských národů válkou
• Experimentování s jazykem i formou, ubývá dějovost- je subjektivnější
• Častá konfrontace vnitřního světa jedince s okolím
• Převážná většina děj vzniká po válce ve 20. letech
• K válečné tématice se obracejí autoři světoví i čeští
• Další autoři- Erich Maria Remarque (Na západní frontě klid), Jaroslav Hašek "

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x562cbe70d8fe6.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Romain_Rolland__Petr_a_Lucie.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse