Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Románské stavby v České republice

Románské stavby v České republice


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce stručně popisuje tři české románské stavby. Uvádí, kde dané stavby najdeme, kdy byly postaveny a jak vypadají.

Obsah

1.
Rotunda sv. Jiří
2.
Rotunda sv. Kateřiny
3.
Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě

Úryvek

"Stojí na vrcholu hory Říp. Je to jedna z nejstarších dochovaných staveb ČR. Byla původně zasvěcená sv. Vojtěchovi. Do 17. stol. bylo zasvěcení změněno na sv. Jiří. Má tři díly-věž, samotná rotunda a „kruhová část“ .

Rotunda sv. Kateřiny
Se nachází n přemyslovském hradě ve Znojmě. Byla postavena v raném středověku na území Moravy a Čech. Je, ale jiná než ostatní…liší se zachovanými nástěnnými malbami z roku 1134. Malby jsou výjimečné v celém románském umění Evropy svým zaměřením na ideologii státu. A nemá lucernu.

Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
Byla založená v 920. Původně to měl být křesťanský kostel. Až na pár vyjímek (průčelí a některé prvky interieru) si kostel zachoval svůj románský charakter. V roce 1142 vyhořel. Vlastní kostel je trojlodní bazilika se dvěma věžemi v průčelí, čtvercovým kněžištěm s apsidou a trojlodní kryptou."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e99737366b6.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Romanske_stavby_CR.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse