Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Rozbor: Karel Čapek - R.U.R.

Rozbor: Karel Čapek - R.U.R.


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje detailně zpracovaný rozbor díla R.U.R. od Karla Čapka. Popisuje život autora i kompoziční děj díla.

Obsah

1.
Autor
2.
Spisovatelé demokratického proudu
3.
Forma
4.
Tematický plán
5.
Kompoziční plán
6.
Úryvek

Úryvek

"II. Spisovatelé demokratického proudu
Demokratickým proudem se označuje skupina spisovatelů, kteří reprezentovali demokraticky
smýšlející populaci, a byli proto trnem v oku nacistům (a později komunistům). Kromě
tohoto pojmu je spojovalo působení v Lidových novinách, což byl plátek právě demokraticky
přemýšlejících lidí.
Kromě Karla Čapka se do tohoto směru řadí:
● Josef Čapek
● Ferdinand Peroutka – vynikající novinář, politický redaktor Lidových novin, odpůrce
komunismu. Celou okupaci strávil v koncetračním táboře, poté emigroval do Francie a
později USA, 10 let také šéfoval Svobodné Evropě. Díla: Budování státu, dílo o politice
vzniklého Československa
● Karel Poláček – Bylo nás pět, Povídky izraelského vyznání
● Eduard Bass – Klapzubova jedenáctka
III. FORMA
LITERÁRNÍ ŽÁNR
Drama; funkční styl vyprávěcí, proložen odbornými termíny jako biogen nebo enzym
JAZYK DÍLA
Jednoduchý, odpovídající době vzniku díla (1920 – první republika)
ČAS A MÍSTO
Ostrov výrobny robotů, období zde nehraje roli; drama je nadčasové a své místo nachází hlavně dnes
FORMA
■ drama, dílo je tedy psáno formou scénáře s patřičnými technickými vsuvkami a poznámkami
kompozice scény
■ příběh jako takový má tragickou povahu, končí však svým způsobem happy-endem
■ autor píše realisticky, jednoduchými větami
■ postavy nejsou až na výjimky hlavních aktérů psychologicky vykresleny
IV. TÉMATICKÝ PLÁN
NÁMĚT
Varování před negativními vlivy techniky na lidstvo; obavy o budoucnost lidstva (s paralelou k destrukci
světa během první světové války)
MYŠLENKA DÍLA
Autorův kritický postoj k přeceňování techniky. V životě je potřebná vzájemná láska a lidskost. Jasná
kritika přehnané touhy zbohatnout a zpohodlnět. Též obava o osud lidstva.
POSTAVY
Helena Gloryová - manželka Dominova. Ztělesnění ženského, citového, laskavého přístupu k robotům i
lidem
Stavitel Alquist - za největší hodnotu považuje lidský život a práci, rozumový přístup k životu, lidskosti.
Harry Domin - zastánce vznešené myšlenky povznést člověka, osvobodit ho od dřiny.
Ing. Fabry - hlavní technický ředitel; tvoří nové biologické druhy - například umělé květiny
Dr. Gall - přednosta fyziologického a výzkumného oddělení; je to právě on, kdo tajně rozvíjí inteligenci
robotů
roboti, robotky... (hlavně Helena a Primus)"

Poznámka

Střední

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5399e96b52b15.zip (150 kB)
Nezabalený formát:
K._Capek__R.U.R..pdf (157 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse