Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Rozmarné léto, Vladislav Vančura

Rozmarné léto, Vladislav Vančura


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Práce se zaměřuje na detailní rozbor díla Rozmarné léto, jehož autorem je Vladislav Vančura. Jedná se o jeho pravděpodobně nejznámější dílo, které obvykle bývá součástí povinné literatury. Rozbor je vhodný ke stání maturitě z ČJ.

Obsah

1.
Autorův životopis
2.
Autorova další tvorba
3.
Vysvětlení názvu
4.
Literární druh, forma a žánr
5.
Inspirace
6.
Literární kritika
7.
Doba a místo děje
8.
Kompozice
9.
Hlavní myšlenka
10.
Jazyk
11.
Charakteristika hlavních postav
12.
Děj
13.
Zařazení do uměleckého směru
14.
Literární a historický kontext

Úryvek

"-Autor-1891-1942
-narodil se v Háji ve Slezsku
-hodně se stěhovali
-problémový žák
-nakonec vystudoval medicínu
-brzy se začal plně věnovat literatuře
-český dramatik, prozaik a filmový režisér
-příznivec poetismu
-1920- podílel se na založení DEVĚTSILU- sdružení avantgardních umělců (spisovatelé, filmaři…)
-Vančura se stal jeho prvním předsedou
-od r. 1923 tíhne k poetismu
-1921- vstoupil do KSČ- nebyl ovšem slepým následovníkem a propagátorem strany
-1929- vyloučen z KSČ- podepsal MANIFEST SEDMI- protest 7 umělců proti bolševizaci strany za
Gottwalda
-Olbracht, Seifert, Vančura…
-30. Léta- věnuje se filmu
-Pátečník- za 1. Republiky se scházel v Čapkově vile spolu s dalšími umělci a vzdělanci té doby
-za Heydrichiády popraven
-1946- český umělec- in memoriam
-POSTAVY:- nekomplikované, přímočaré, užívají si život
-hl. : loupežníci, vrazi, bloudi
-DÍLO: -jazykové experimenty- kloubí slova archaická a knižní s lidovou mluvou a vulgarismy
-slova- z 19. Století a z období humanismu
-větná stavba- někdy až šroubovité větné konstrukce
-jako by se vyhýbal přímočarému vyjadřování
-metaforika
-zvýrazněna role vypravěče- komunikuje se čtenářem, glosuje příběhy, oslovuje čtenáře
-jako by byl další postavou
-Markéta Lazarová-baladický román plný lásky
-z období středověku
-tragický příběh vášnivé lásky a nenávisti
-oslava síly, odvahy, aktivity, plnohodnotného života
-protiklad k průměrnosti současného člověka s předsudky a pokrytectvím
-Kubula a Kuba Kubikula- dětská knížka
-Pole orná a válečná-absurdnost, hniloba a špína války
-Název-Rozmarné léto- narážka na počasí, které je toho léta poněkud rozmarné- často prší
-už název naznačuje, že půjde o zábavné vyprávění
-Lit. druh:- epika
-Lit. žánr: novela (povídka)- kratší prozaický žánr
-Inspirace- asi část života stráveného na venkově
-Lit. kritika:- dílo bylo přijato rozporu plně. Avantgardní umělci dílo přijali s nadšením. Kritiku nalezlo u
konzervativních a katolických kritiků
-Doba a místo děje: -Děj se odehrává někdy během deštivého června v poklidném městečku Krokovy
Vary. Celá povídka se odehrává během několika dnů, kdy do města přijíždí kouzelník
Arnoštek a jeho krásná asistentka Anna
-Kompozice:- chronologická
-členěno do mnoha kapitol s vlastním názvem (až nepřirozeně mnoho)
-Hl. myšlenka:- chce poukázat na krásu češtiny
-pobavení- asi chce odlehčit napjatou atmosféru té doby
- kritika maloměšťáctví- není tak drastický jako Poláček
-poukazuje na to jemným humorem a ironií
-chce je vytrhnout z každodenní nudy a rutiny
-Jazyk-er- forma- vypravěč nezaujatý, sleduje příběh z venku
- archaický, knižní, vulgarismy,hovorová i obecná čeština
-latinské citáty
-lexikálně velmi bohaté
-přechodníky
-inverzní slovosled
-metafory
-jmenné tvary přídavných jmen
- i naprosto banální věci jsou popisovány vzletným jazykem
-nezvyklá slovní spojení
-přímá řeč, časté dialogy
-Postavy- charakter postav dělá především jazyk a dialogy
-Antonín Důra- muž ve středních letech, urostlý a statný
-říkají mu mistr
-otevřený, svobodomyslný, požitkář a milovník, poněkud morous a zarputilec
-majitel plovárny
-rád cvičí
-Kanovník Roch-farář, knihomol, mravokárce
-poněkud pokrytec, protože i on podléhá svodům Anny
-Major Hugo- vysloužilý voják, který je na svou bývalou profesi velice hrdý
-vznešený, má noblesu a grácii
-vášnivý rybář
-dělá tak trochu hráz mezi velice rozdílným Kanovníkem a Důrou, kteří se spolu
neustále hádají
-Kateřina Důrová-nešťastná v manželství
- nepříjemná, vznětlivá, pomlouvačná, pomstychtivá, vznětlivá
-Anna- mladičká a velmi krásná asistentka kouzelníka Arnoštka
- je poněkud lehčího charakteru. Je také poněkud naivní jak mladé dívky bývají, protože
si neuvědomuje velikost majorova počínání
-Arnoštek- kouzelník
-velice výmluvný a charizmatický"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53e370c4a3ba7.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Rozmarne_leto.doc (63 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse