Rozvaha


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je graficky zpracovaná do rozvahy - stálá aktiva, vlastní kapitál, oběžný majetek, cizí zdroje.

Úryvek

"Dlouhodobý majetek hmotný
- pozemky
- budovy, stavby
- stroje, zařízení
Dlouhodobý majetek nehmotný
- technické licence
- programové vybavení
Dlouhodobý majetek finanční
- akcie dceřinné a.s.
Stálá aktiva – brutto
- oprávky"

Poznámka

Přehledné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x440747f87817e.zip (4 kB)
Nezabalený formát:
Rozvaha.doc (21 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse