Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ruční kráječ chleba - analýza struktury objektu řešení

Ruční kráječ chleba - analýza struktury objektu řešení


Kategorie: Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá analýzou struktury objektu řešení, a to ručním kráječem chleba. Uvádí cíl elaborátu, i jeho zadání. V rámci vypracování si všímá analyzovaného objektu z hlediska systémového a komponentního modelu. Ve schématu struktury ručního kráječe na chléb sleduje pozitivní, i negativní působení. Závěr shrnuje problematiku.

Obsah

1.
Cíl elaborátu
2.
Zadání
3.
Vypracování
3.1.
Analyzovaný objekt
3.2.
Systémový model
3.3.
Komponentní model
3.4.
Schéma struktury ručního kráječe na chléb
3.4.1.
Pozitivní působení
3.4.2.
Negativní působení
4.
Zhodnocení problematiky

Úryvek

"1. Cíl elaborátu:
Cílem zpracování elaborátu je ověřit si na konkrétním příkladu jednak svou schopnost postřehnout nevýhody řešení zvoleného objektu, jednak vyzkoušet si přístup k hodnocení koncepce řešení v nejjednodušším způsobu.

2. Zadání:
Zvolíte si libovolný objekt – ne příliš složitý – výrobek (zakázán je ruční mlýnek na maso, na mák), u nějž:
a) nejdříve definujete a graficky vyjádříte jeho místo v nadsystému; (zde má být určena i návaznost posuzovaného objektu na prvky nadsystému);
b) nakreslíte schéma struktury objektu, v němž vyjádříte pozitivní a nežádoucí působení (efekty) mezi jednotlivými prvky (je možno tato působení označit čísly nebo znaky a definovat je v následujícím textu, tabulce atp.);
c) vyjádříte svůj názor na kritické nežádoucí působení (efekt – NE) ve zkoumaném objektu, eventuelně na funkce zbytečné.

3. Vypracování:

Analyzovaný objekt – ruční kráječ chleba
- funkce: slouží ke krájení chleba, salámů, sýrů a jiných potravin
- součásti: páka s klikou, řezný kotouč, rýhovaná podložka, těleso kráječe s mezerou pro ukrojené potraviny, v němž je uložen řezný kotouč

Pozitivní působení:
1 – ruka způsobuje otáčení kliky,
3 – klika otáčí kotoučem,
4 – ruka působí i na podávací prkénko,
6 – prkénko posunuje chléb směrem ke kotouči,
8 – kotouč krájí chléb,
10 – lišta ukládá chléb na předem připravenou podložku nebo na stůl a umožňuje uvolňování místa za kotoučem.

Negativní působení:
2 – klika tlačí do ruky,
5 – prkénko tlačí do ruky,
7 – chléb opotřebovává prkénko
9 – chléb tupí ostří kotouče
11 – chléb způsobuje opotřebení lišty"

Poznámka

Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_vyrobek0015.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Rucni_krajec_analyz_struk.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse