RumunskoKategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí základní geografické, demografické, ekonomické či historické informace o Rumunsku.

Obsah

1.
Obyvatelstvo
2.
Rozloha
3.
Hlavní město
4.
Úřední jazyk
5.
Národnostní složení
6.
Náboženství
7.
Urbanizace
8.
Gramotnost
9.
Dovoz
10.
Vývoz
11.
Podnebí
12.
Nerostné suroviny
13.
Energie
14.
Zemědělství
15.
Průmysl
16.
Historie

Úryvek

"Obyvatelstvo: 22 850 000

Rozloha: 237 500 km2

Hlavní město: Bukurešť (2 127 000)

Úřední jazyk: Rumunština

Národnostní složení: 89,5% Rumuni, 7% Maďaři, 1,8% cikáni, 0,4% Němci

Náboženství: 87% rumunští pravoslavní, 5% římští katolíci, 3,5% řečtí pravoslavní, 4,5% ostatní

Urbanizace: 55%

Gramotnost: 97%

Dovoz: Stroje, ropa, koks, Fe ruda, dopravní prostředky, výrobky ze železa

Vývoz: Stroje, průmyslové zařízení, dřevo, ropné produkty, obilniny, hovězí dobytek, maso

Podnebí: Kontinentální středoevropské podnebí má za následek chladné zimy a poměrně teplá léta. Průměrná teplota v Bukurešti: červenec +23°C, leden –3°C

Nerostné suroviny: ropa, zemní plyn, hnědé uhlí, (i když má dostatečné zásoby, musí část paliv a většinu surovin pro průmysl dovážet), dále velké množství soli, bauxit, rudy železa, Zn

Energie: Většinu elektrické energie (77%) vyrábí tepelné elektrárny, spalující hnědé uhlí, ropu a plyn. Zbytek zajišťují vodní elektrárny.

Zemědělství: 46% země se využívá k zemědělské činnosti, dalších 19% k pastevectví; 23% eao;
rostlinná výroba (převládá): slunečnice, brambory, cukrová řepa, pšenice, zelenina (rajčata), ovoce (hlavně vinná réva v Moldávii, dále jablka a švestky) a kukuřice (2. místo v Evropě); poblíž města Oradea se pěstuje konopí, v oblasti Valašska tabák;
živočišná: v horských oblastech hl. ovce, v nížinách prasata, drůbež
27% území je pokryto lesy

Průmysl: 46% eao; hutnictví železa (Galati, Hunedoara, Resita), výr.hliníku, zařízení pro těžbu ropy a plynu, chemický prům. (ve většině velkých měst), petrochemický, strojírenský, potravinářský, textilní
 délka života mužů: 69 let; žen: 75 let

Historie:
V 11. stol. byla severozápadní část (Sedmihradsko) připojena k uherskému království, na jihu později vznikla podunajská knížectví Valaško a Moldavsko. Od 14. – 16. stol. pod vlivem osmanské říše. Po rusko-tureckých válkách 1791 – 1812 Rusko zabralo východní oblasti (Jedisan, Besarábie) a po válce v roce 1828 obě knížectví byla pod ruským protektorátem. Po krymské válce v roce 1856 získala znovu autonomii a personální unií 1859 za A. Cuzy území sjednoceno; zač. 60. let přijat název Rumunsko (odkaz na antiku); do roku 1877 formálně pod sultánovou suverenitou. Území Rumunska se rozšířilo za balkánských válek 1912 – 13 (Dobrudža) a po 1. světové válce, kdy stálo na straně Dohody (Sedmihradsko, Besarábie, část Banátu a Bukoviny). V roce 1940 byla Besarábie anektována SSSR a severní Sedmihradsko Maďarskem. 1941 – 45 stálo Rumunsko na straně Německa. Po 2. světové válce se dostal k moci se sovětskou pomocí komunistický režim, který za vlády N. Ceauşeska (1967 – 89) patřil k nejbrutálnějším. I po jeho krvavému pádu v prosinci 1989 si moc uchovaly až do voleb 1996 postkomunistické síly. – Rumunsko je nezávislá republika v čele s prezidentem. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament; tvoří jej Poslanecká sněmovna (341 členů, funkční období 4 roky) a Senát (143 členů, funkční období 4 roky). Poslední parlamentní volby se konaly 3. 11. 1996. Prezident Emil Constantinescu.
Podle legendy odtud pochází Drakula. Má mít sídlo na Hradě Bran, který se tyčí nad vesnicí Bran."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508d45d5de200.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Rumunsko.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse