Rybníky


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce uvádí znaky různých typů rybníků a dotýká se i jejich využití.

Obsah

1.
Rybníky
1.1.
Obtočné
1.2.
Průtočné
1.3.
Nebeské
1.4.
Pramenité
2.
Využití
3.
Jižní Čechy

Úryvek

"Obtočné rybníky – obtékané přírodním kanálem, z něhož je přítok do rybníka
regulován, rovněž tak odtok
Průtočné rybníky – jimiž protéká přívod vody a zároveň trvale odtéká
- nejčastější
- plní obyčejně funkci retenční i rybochovnou
Nebeské rybníky – živené jen v době srážek malým přítokem
- jsou zpravidla bezodtoké
- při velkém výparu zcela vysychají
- malé, mělké
Pramenité rybníky – zásobované vodou z pramenů ve dně nebo v nejbližším
okolí
- čistá a velmi studená voda, chudá na živiny
- nepříznivé pro chov ryb
- vytvořeny uměle (vytvořeny člověkem)
- slouží k různým účelům
- zakládány: k chovu sladkovodních ryb, k závlahám pozemků, jako protipožární
nádrže nebo jako nádrže energetické, rekreační atd…
Jižní Čechy – přes 7000 rybníků
- Rožmberský rybník (400 ha) – největší"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509ac7ff67b87.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Rybniky.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse