SacharidyKategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje pracovní list na téma sacharidy a také základní otázky k tomuto tématu.

Obsah

1.
Složení, funkce
2.
Rozdělení sacharidů
3.
Monosacharidy, triosy
4.
Vzorce
5.
Opticky aktivní látka
6.
Charakteristika opticky aktivní látky
7.
Enantiomer
8.
Racemická směs
9.
Anomer
10.
Sumární vzorec 2n

Úryvek

"Sacharidy – napište složení a funkce.
Jsou kyslíkatými deriváty uhlovodíků – polyhydroxyaldehydy a polyhydroxyketony. Sacharidy slouží jako stavební materiál rostlin a zdroj energie lidí a živočichů.
Fuknce:
strukturní: jsou základními stavebními jednotkami rostlinných pletiv a mnoha dalších buněk (celulos, chitin)
energetická: proces rozkladu sacharidů poskytuje většinu energie, kterou organismus spotřebovává. Například 1 g cukru poskytne přibližně 17 kJ (=4 kcal)
signální funkce: jsou biologicky aktivními látka, popř. složkami biologicky aktivních látek
Jsou přírodními surovinami pro výrobu papíru, textilních vláken, etanolu, výbušnin atd.

2. Jak rozdělujeme sacharidy podle:
a) počtu sacharidových jednotek: monosacharidy (1 cukerná jednotka), oligosacharidy (2-10), polysacharidy (10 a více)
b) charakteristických skupin: aldosy –CHO, ketosy –CO
c) počtu C-atomů: triózy, tetrózy, pentózy, hexózy, vzácně i heptózy

3. Definujte monosacharidy z chemického hlediska a uveďte příklady trios.
Monosacharidy obsahují ve svých molekulách 3-7 atomů uhlíku. Nelze je štěpit na jednodušší sacharidy. Základním monosacharidem je glukosa. Mají vlastnosti alkoholů a karbonylových sloučenin, redukují Fehlingovo činidlo (aldosy). Podléhají oxidaci, esterifikaci a alkoholovému kvašení.
Triosy: glyceraldehyd"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52c93f5f29495.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Pracovni_list_sacharidy.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse