Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Samovyšetření prsu

Samovyšetření prsu


Kategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text informuje o samovyšetření prsu. Nejdříve uvádí obecné informace o vyšetření, poté předkládá návod na něj, včetně grafického znázornění postupu. Práce dále zmiňuje metody samovyšetření, i jeho důvody. Závěr se velmi stručně zabývá výskytem karcinomu prsu a úmrtností žen.

Obsah

1.
Samovyšetření prsů
1.1.
Postup při samovyšetření prsů
1.2.
Metody samovyšetření
2.
Důvody samovyšetření prsů
2.1.
Výskyt karcinomu v prsu dle kvadrantů:
3.
Mortalita na nádory prsu u žen

Úryvek

"1. Samovyšetření prsů
Samovyšetření prsů je důležitou součástí prevence karcinomu prsu (mammakarcinomu). Měly by ho provádět všechny ženy a dívky ihned po zahájení pravidelného menstruačního cyklu. Vyšetření se provádí 1x za měsíc v období po skončení menstruace. Ženy, které již nemenstruují, mohou provádět vyšetření kterýkoli den v měsíci (ideálně vždy ve stejný den).
Důvodem tohoto samovyšetření je objevení jakýchkoliv patologických změn, které bývají převážně benigní (nezhoubné), nicméně v případě maligních (zhoubných) nádorů je právě včasné odhalení zásadní, neboť včasný záchyt několikanásobně zvyšuje pravděpodobnost úspěšné léčby.
Ženy ve věku od 45 let mají nárok na mamografické vyšetření jednou za 2 roky Toto období by ale měly vyplňovat samovyšetřením prsů, protože interval mezi vyšetřeními je poměrně dlouhý.

1.1. Postup při samovyšetření prsů
Samovyšetření začínáme vstoje před zrcadlem."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 1,5 strany. Práce obsahuje grafiku.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://klub.zap.sweb.cz/samovysetrovani.htm; http://www.mamo.cz/index.php?pg=pro-verejnost--rakovina-prsu--samovysetreni-prsu.
Práce je zpracována do předmětu Základy výchovy ke zdraví.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bbf317694ce8.zip (592 kB)
Nezabalený formát:
Samovysetreni_prsu.doc (627 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse