Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Samuel Beckett: Čekání na Godota

Samuel Beckett: Čekání na Godota


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor kontextu, obsahu a formy absurdního dramatu Čekání na Godota od Samuela Becketta. Rozbor byl zpracován na gymnázium a je určen k nové státní maturitě z českého jazyka.

Obsah

1.
Kontext
1.1.
Časové zařazení díla
1.2.
Literární směr
1.3.
Dílo v kontextu autorovy tvorby
2.
Obsah
2.1.
Téma
2.2.
Čas a místo děje
2.3.
Hlavní myšlenka
2.4.
Postavy
3.
Forma
3.1.
Jazyk
3.2.
Kompozice
3.3.
Srovnání s jiným dílem

Úryvek

"Umělecký styl (Druh): absurdní drama (divadelní hra)
Žánr: tragikomedie

1. Kontext

Zařaď dílo časově: světová literatura 2. poloviny 20. století

Kdy dílo napsal: v roce 1952

Zařaď dílo k uměleckému stylu/literární směr:

absurdní literatura
(50. léta 20. století), absurdita = životní pocit bezmocného člověka, lidský život postrádá smysl, vládne pocit odcizení, člověk je v mezní situaci, omezován vymoženostmi moderní doby, které sám vytvořil. blízko k existencionalismu
- ve 50. letech 20. století jedna z nejvýznamnějších nauk
- reaguje na události doby
- jediná jistota je smrt
- člověk se cítí být odcizený a sám→ strach, úzkost
- svět je bez boha→ záleží na člověku, co s životem podnikne, není na koho svalit vinu
- představitelé- Jean- Paul Sartre, Albert Camus

Zařaď dílo do kontextu autorovy tvorby:

Do vydání této hry považován za schopného prozaika se sklony k existencialismu a novému románu. Tato hra byla mezníkem pro jeho tvorbu, přinesla světové uznání a povzbudila k další dramatické tvorbě. Svou divadelní prvotinu však už nikdy nepřekonal.

Jakými vlivy byl ovlivněn:
autor cítí úzkost ze světa, v němž žije, za 2. sv. se účastníl francouzského hnutí odporu, vliv odeznívajícího existencionalismu (úvahy o smyslu bytí)

Vliv na další tvorbu:
Nejproslulejší Beckettova hra znamenala mezník ve vývoji moderního divadla. Premiéra v Théâtre de Babylone v Paříži měla během dvou let 500 repríz a stala se událostí roku.

Uveď jiná autorova díla: první román Murphy, další Watt, Malone umírá

Jiní autoři téhož stylu: Absurdní literatura: Kafka, Alfred Jarry, V. Havel"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ee45bb7ce7f.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
S_Beckett_Cekani_na_Godota.doc (57 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse