Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Scintigrafie skeletu

Scintigrafie skeletu


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručnosti představuje metodu odhalování patologických lézí pomocí farmak aplikovaných do kostního systému. Mimo základní charakteristiky metody obsahuje práce i popis jejího principu, indikaci a vztah k jiným vyšetřením.

Obsah

1.
Obecná charakteristika
2.
Princip metody
3.
Indikace
4.
Vztah k jiným vyšetřením

Úryvek

"Princip metody
Podstatou je zevní detekce podaného
radiofarmaka ve skeletu:
 planárním zobrazením určité oblasti kostního systému
 celotělovým zobrazením kostních a kloubních struktur
 Tomografickým zobrazením určité oblasti skeletu (SPECT)
 Třífázovou kostní scintigrafií (zhodnocení v časné fázi, ve fázi krevního poolu a v pozdní kostní fázi)
 Radiofarmaka: 99mTc-difosfonáty
 99mTc-MDP
Provedení: Snímkuje se mezi 2. až 4. hodinou po injekci. Při vyšetření leží pacient na lůžku na zádech a snímkuje se v přední a zadní projekci.
Třífázová scintigrafie:
a) fáze angiografická – snímky v intervalu 2 – 3 vteřin se sbírají po dobu 3 – 5 minut.
b) fáze „blood pool“ – snímá se cca 10 obrázků po 30 sekundách.
c) fáze pozdní – snímky za 2 – 3 hodiny po podání rafiofarmaka."

Poznámka

Doplněno o obrázek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x455cb967f3207.zip (28 kB)
Nezabalený formát:
Scintigrafie_skeletu.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse