Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sexuálně přenosné choroby

Sexuálně přenosné chorobyKategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce věnovaná sexuálně přenosným chorobám se ve svém úvodu stručně věnuje stavbě kůže a anatomickým kožním změnám. Poté informuje o původcích, přenosu, příznacích, vývoji či léčby různých typů sexuálně přenosných nemocí.

Obsah

1.
Stavba kůče a eflorescence
2.
Sexuálně přenosné choroby
2.1.
Klasické
2.1.1.
Syfilis
2.1.2.
Kapavka
2.1.3.
Měkký vřed
2.1.4.
Venerický lymfogranulom
2.2.
Další
2.2.1.
Donovanóza
2.2.2.
Mykoplazmatické infekce
2.2.3.
Gardnerela vaginalis
2.2.4.
Campilobacter
2.2.5.
AIDS
2.2.6.
Herpes simplex
2.2.7.
Kondylomata
2.2.8.
Moluska
2.2.9.
Hepatitida
2.2.10.
Svrab
2.2.11.
Trichomoniáza
2.2.12.
Mykóza

Úryvek

" Sexuálně přenosné choroby – STD
Dříve se jim říkalo „nemoci pohlavní“, dnes mezi ně zařazujeme všechny choroby, jejichž šíření je umožněno převážně nebo výhradně pohlavním stykem. Je to tedy kategorie o něco širší a tento název se také používá na celém světě, v mezinárodním označení „sexually transmitted diseases“ – STD, nebo také „sexually transmitted infections“ – STI.

1. klasické

Syfilis (lues, příjice)
• chronické infekční onemocnění
• tři stádia, kdy se střídá období klinické manifestace a období bezpříznakové, latentní. Celkem vyčleňujeme 3 fáze, které jsou charakteristické svými příznaky
• dělení: časné období (syphilis recens – do 2 let od infekce)
pozdní období syfilis
• dělení podle způsobu nákazy: získaná (akvírovaná)
vrozená (kongenitální, syphilis congenita)
• původce: bakterie spirálovitého tvaru – spirocheta Treponema pallidum.
• je infekční pro člověka a je jeho jediným hostitelem v přírodě.
• je velmi citlivá na zevní vlivy, ničí ji i zředěné roztoky běžných dezinfekčních prostředků.
• Syfilis je pohlavní nemoc a vztahují se na ni přísná epidemiologická opatření dle zákona.

Časná syfilis (syphilis recens).
I. Primární syfilis:
• První fáze onemocnění začíná v místě vstupu infekce do těla - drobná oděrka na sliznici genitálu, na rtu
• v místě průniku se objeví za 2-4 týdny nebolestivý tvrdý vřed - má špekovitou barvu s tuhým okolím i otokem předkožky u muže. Ze spodiny vředu lze seškrábnout velmi infekční materiál s živými treponematy.
• Spolu s vředem dojde k nebolestivému zduření příslušných uzlin.
• Vřed se spontánně za 4-6 týdnů zhojí. Vzácně se mohou objevit nevýrazné celkové příznaky.
II. Sekundární syfilis
• Odhojený vřed zanechá jizvu, infekce však postupuje mízní cestou do mízních přilehlých uzlin a šíří se do celého organismu. To se projeví tzv. exantémem, což je vyrážka (často velmi nevýrazná) v embolizační lokalizaci - nejvíce patrná na trupu. Exantém během několika týdnů zmizí a může se opakovat.
• Současně dochází k nebolestivému zduření uzlin na krku, v podpaží, v tříslech (tzv. generalizovaná skleradenitida).
• V ústní dutině se tvoří bílé plošky, též infekční - syfilitická angina
• klinicky: kožní projevy - Condylomata lata (NE condylomata accuminata, což jsou virové bradavice) v místech vlhké zapářky (třísla, podpaží) v podobě páchnoucích, mokvajících výrůstků (vegetací). Jsou vysoce infekční.
V ústní dutině se tvoří bělavé plošky, též infekční.
Na kůži se tvoří různé vyrážky připomínající různé kožní choroby.
• V tomto dvouletém období časné syfilis se mohou střídat období příznaků i období bezpříznaková (latence).
• Zhruba po dvou letech všechny příznaky mizí a onemocnění přechází do pozdní latentní fáze, kdy lze diagnózu stanovit pouze krevními testy.
• To však není známkou ústupu choroby. Syfilis postupuje dále a přechází ve třetí, nejzávažnější stadium, postihující různé orgány specifickým zánětem."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509cf779d25ea.zip (44 kB)
Nezabalený formát:
Sexualne_prenosne_choroby.doc (194 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse