Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Seznámení s programem STORM

Seznámení s programem STORM


Kategorie: Operační výzkum a analýza

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Prezentace zaměřená na seznámení se softwarem STORM, který slouží k provádění operačních analýz, a výzkumů. Seznamuje se jeho pracovním prostředím, a ovládáním. Obsahuje také model jednoduchého příkladu na lineární programování.

Obsah

1.
Co je STORM
2.
Moduly
3.
Režimy
4.
Zadání jednoduchého příkladu na lineární programování
4.1
Model
5.
Spuštění
6.
Ovládání
7.
Nastavení parametrů
8.
Funkční klávesy
9.
Sloupky a řádky v editační tabulce
10.
Režim zpracování

Úryvek

“O v l á d á n í p r o g r a m u

Po vybrání modulu se objeví nabídka, ve které si můžete vybrat ze dvou možností:
Zadání parametrů modelu
Zadání parametrů modelu
Funkční klávesy při vkládání dat
Značení sloupců v editační tabulce
• VAR - proměnná
• CONST TYPE - typ podmínky (,=,=)
• RHS - Right Hand Side - pravá strana podmínek
• RANGE - rozsah
Značení řádků v editační tabulce
• OBJ COEFF - koeficienty proměnných v účelové funkci
• CONSTR - podmínka
• VARBL TYPE - typ proměnné v řešení
• LOWR BOUND - dolní mez
• UPPR BOUND - horní mez
• INIT SOLN - výchozí řešení"

Poznámka

Práce ve formátu MS PowerPoint (*.ppt).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: infx0025.zip (41 kB)
Nezabalený formát:
Seznameni_s_progr_STORM.ppt (94 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse